Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Miasto
Kultura
Sport
Biznes
Natura

Organizacja pracy Urzędu Miasta

Panoram

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wprowadza się do odwołania system indywidualnej obsługi klienta - po uprzedniej rezerwacji terminu lub po wezwaniu z urzędu. W sprawach pilnych dotyczących załatwianych w Urzędzie Miasta Opola uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Urząd Miasta Opola obsługuje klientów w godzinach:

- poniedziałek  w godz. 8:00 – 15:00
- wtorek w godz. 8:00 – 15:00
- środa  w godz. 8:00 – 15:00
- czwartek w godz. 8:00 – 16:30
- piątek w godz. 8:00 – 13:30

(ostatni klienci w danym dniu umawiani są odpowiednio na godz. 15:00, 16:30, 13:30)

Informujemy, że dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku ratusza, przesyłać za pomocą EPUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

PROFIL ZAUFANY

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu można załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu np. wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do Urzędu, wnieść podanie, odwołanie, skargę.

Profil zaufany można potwierdzić w Biurze Obsługi Obywatela na parterze budynku ratusza. Profil zaufany można także potwierdzić korzystając z bankowości elektronicznej. 

Zachęcamy również do zakładania profilu tymczasowego, bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym oraz dla osób, którym bank nie daje możliwości logowania za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie www.pz.gov.pl oraz Profil Zaufany

PUNKTY KASOWE – KLIK bip.um.opole.pl 

URZĄD STANU CYWILNEGO (ul. Rynek 1A):

Od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania w Urzędzie Stanu Cywilnego wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Osobiście przyjmowane będą wyłącznie sprawy  związane z rejestracją zgonów – zgodnie z kolejnością przyjścia do Urzędu.

W pozostałych pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:
77 45 11 854; 77 45 11 855; 77 45 11 856; 77 54 11 396

Rejestracji noworodków można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP lub z urzędu przez USC Opole (bez obecności rodzica) po upływie 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (PL. Wolności 7-8):

ODBIORY DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO BEZ KONIECZNOŚCI UMAWIA SIĘ NA WIZYTĘ (OBOWIĄZUJE KOLEJKA)

W Referacie Komunikacji i Referacie Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINU https://wizytawurzedzie.um.opole.pl/ oraz pomocniczo telefonicznie:

PRAWA JAZDY: 

tel. 77 45 11 845
tel. 77 45 11 842
tel. 77 45 11 822
tel. 77 45 11 989                            
tel. 77 45 11 948                             
tel. 77 45 11 942                             
tel. 77 45 11 921

REJESTRACJA POJAZDÓW: 

tel. 77 45 11 869
tel. 77 45 11 900
tel. 77 45 11 918                             
tel. 77 45 11 907                             

ODBIÓR STAŁEGO LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO:

tel. 77 45 11 907

EWIDENCJA LUDNOŚCI i DOWODY OSOBISTE:

tel. 77 54 11 361
tel. 77 54 11 354
tel. 77 54 11 350

SPRAWY WYBORCZE (REJESTR WYBORCÓW):

tel. 77 54 11 350

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

tel. 77 45 11 862
tel. 77 45 11 835
 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (ul. Sempołowskiej 3):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

- SPRAWY OSÓB, KTÓRE ODBYŁY ĆWICZENIA WOJSKOWE: 

tel. 77 54 11 341
 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA:

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

(ul. Krawiecka 13):

- wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych
- prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom
- łowiectwo i leśnictwo, w tym wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszonym planem urządzania lasu

tel. 77 44 61 081
tel. 77 44 61 082
tel. 77 44 61 083

- karty wędkarskie, rolnictwo i nadzór nad Miejska Spółką Wodną
- ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
- nadzór nad Ogrodem Zoologicznym i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,
- wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,
- nadzór nad obowiązkowym ubezpieczeniem rolników i budynków

tel. 77 44 61 084
tel. 77 54 17 505

UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ, POZA PASAMI DROGOWYMI, Z WYŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA, FONTANN, PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI, ŚCIEŻEK ZDROWIA:

tel. 77 54 17 508
tel. 77 54 17 509

(Pl. Wolności 7-8):
 
UDZIELANIE DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE ("Czyste powietrze oddech dla Opola"):

tel. 77 45 11 910
tel. 77 54 11 375
 
UDZIELANIE DOTACJI NA USUWANIE AZBESTU, MONITORING POWIETRZA, UDZIELANIE  DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE ("Ekologiczne Opole"):

tel. 77 54 11 375
 
WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW, UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIERANIE I  PRZETWARZANIE ODPADÓW:

tel. 77 45 11 876
tel. 77 45 11 819
 
UDZIELANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA; UDZIELANIE POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH:

tel. 77 45 11 978
 
WYDAWANIE OPINII ORAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO:

tel. 77 45 11 876
tel. 77 45 11 819
tel. 77 45 11 978
 
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLEŃ:

tel. 77 45 11 978
 
PRZYJMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW EMISJI, PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI INSTALACJI, POWODUJĄCYCH POWSTAWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:

tel. 77 45 11 978

WYDZIAŁ OŚWIATY (ul. Sienkiewicza 4-6):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM tel. 77 40 22 951

Dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Sienkiewicza 4-6, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ (ul. Budowlanych 4):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM tel. 77 44 35 751
 

WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ (ul. Żeromskiego 3):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM:
- 77 54 11 421 
- 77 54 11 434 (ochrona zabytków) 

W sprawach związanych ze współpracą zagraniczną prosimy o kontakt na adres e-mail: internationalatum [dot] opole [dot] pl

Dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Żeromskiego 3, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

WYDZIAŁ TRANSPORTU (ul. Krawiecka 13):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:

- tel. 77 44 38 737
- tel. 77 44 61 098
- tel. 77 44 61 097
 e-mail: wtatum [dot] opole [dot] pl

SPRAWY ZWIĄZANE Z USUWANIEM POJAZDÓW Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM:

- tel. 77 44 38 738
- e-mail: wtatum [dot] opole [dot] pl

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI I ZAŚWIADCZEŃ NA:

- przewóz osób taksówką;
- wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
- pośrednictwo przy przewozie rzeczy;
- przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób  łącznie  z kierowcą;
- przewozy drogowe na potrzeby własne;
- regularny i regularny specjalny przewoź osób;

 tel. 77 44 38 739
 e-mail: izabela [dot] hochekeratum [dot] opole [dot] pl

Istnieje możliwość połączenia się z pracownikiem Wydziału Transportu przez domofon  po wybraniu cyfry 4.

WYDZIAŁ LOKALOWY (ul. Ozimska 19):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

Korespondencję kierowaną do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola można nadal pozostawiać w specjalnie przygotowanej  do tego celu i oznakowanej urnie znajdującej się na IX piętrze w siedzibie Wydziału przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

SPRAWY ZWIĄZANE Z LOKALAMI KOMUNALNYMI (lokale do remontu, regulacja po spłacie zadłużenia, regulacja po zgonie, zamiany, pomieszczenia gospodarcze):
- SPRAWY ZWIĄZANE Z NAJMEM SOCJALNYM (przedłożenie umów, ponowne zawarcie): tel. 77 44 35 744
- SPRAWY ZWIĄZANE Z NAJMEM SOCJALNYM (eksmisje i wnioski o najem socjalny): tel. 77 44 35 743
- SPRAWY ZWIĄZANE Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI ORAZ GARAŻAMI: tel. 77 44 35 742
 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM.

REFERAT WYMIARU PODATKÓW:

- sprawy związane  podatki od nieruchomości osób fizycznych oraz osób prawnych tel. 77 45 11 863
- sprawy związane z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych, podatek od środków transportu tel. 77 45 11 873
- sprawy związane z podatkiem rolnym, leśnym oraz łącznym zobowiązaniem pieniężnym, zwrot podatku akcyzowego tel. 77 45 11 858

REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ:

- sprawy związane z ulgami w podatkach, pomocą de minimis i kontrolą podatkową tel. 77 45 11 976

REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ:

- egzekucja podatków i opłat lokalnych  tel. 77 44 35 775

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI tel. 77 45 11 870

OPŁATA SKARBOWA tel. 77 45 11 801

 

KSIĘGOWANIE WPŁAT:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- opłaty za przekształcenie gruntów na własność,
- czynszu dzierżawnego,
- najmu,
- rat za wykup i przekształcenie - gmina opole i skarb państwa
- mandatów  karnych nakładanych przez straż miejską
- koncesji alkoholowej
- opłat komunikacyjnych
- za holowanie pojazdów
 -opłat geodezyjnych

tel. 77 45 11 932

KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI tel. 77 45 11 877

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

tel. 77 45 11 829
      77 45 11 912 – podział gruntów
      77 45 11 957 – sprawy modernizacji i ewidencji gruntów

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ: tel. 77 45 11 847

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY: tel. 77 45 11 843

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

- przetargi, zbycie bezprzetargowe, obciążenia nieruchomości tel. 77 45 11 847

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NA WŁASNOŚĆ:

tel. 77 45 11 939;
tel. 77 45 11 832

WYKUPY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA PIERWOKUPY:

tel. 77 45 11 828

UDOSTĘPNIENIE, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI:

- cele projektowe, budowlane, czasowe zajęcia tel. 77 45 11 891

DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI:

tel. 77 45 11 875 - usługowe, budowlane
tel. 77 45 11 891 - rolne, ogródki przydomowe

NACZELNIK WYDZIAŁU: tel. 77 45 11 928

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU: tel. 77 45 11 927

KIEROWNIK REFERATU MIENIA I OPŁAT: tel. 77 45 11 875

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

DEKLARACJE PODATKOWE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

- tel. 77 54 11 388
- tel. 77 54 11 339
- tel. 77 45 11 874

BIURO URBANISTYCZNE (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

INFORMACJA O WSZYSTKICH SPRAWACH PROWADZONYCH PRZEZ BIURO URBANISTYCZNE tel. 77 45 11 924
 

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (Pl. Wolności 7-8):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

INFORMACJA O WSZYSTKICH SPRAWACH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 77 45 11 812

BIURO NADZORU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ul. Piastowska 17):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

BIURO PROWADZI SPRAWY ZWIĄZANE Z:

– przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
– przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
– udzielaniem informacji o segregacji odpadów,
– przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

tel. 77 44-13-237

WYDZIAŁ SPORTU (ul. Piastowska 17):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

SPRAWY STYPENDIÓW I NAGRÓD SPORTOWYCH, SPRAWY DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH tel. 77 44 55 930

SPRAWY DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SPRAWY ZWIĄZANE Z NADZOREM NAD MOSIR tel. 77 44 55 931

SPRAWY NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I KLUBAMI SPORTOWYMI, SPRAWY NADZORU NAD MIEJSKIMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI tel. 77 44 55 932
 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (ul. Piastowska 17):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM - tel. 77 44 38 722
 

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH (ul. Piastowska 17):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  - tel. 77 44 38 712

WYDZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH (ul. Piastowska 17): 

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  

- tel. 77 44 38 700;  
        77 44 38 702

BIURO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA (ul. Piastowska 17):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  - tel. 77 44 38 714

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW (ul. Piastowska 17):

Od dnia 4 listopada 2020 r. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie będzie prowadziło bezpośredniej obsługi Konsumentów. W sprawach konsumenckich Konsumenci proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 696 489 993, e-mailowy: mrkatum [dot] opole [dot] pl lub w formie pisemnej - Adres do korespondencji : 45-015 Opole, Rynek - Ratusz.

CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO (ul. Damrota 1):

W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII WPROWADZA DO ODWOŁANIA SYSTEM INDYWIDUALNEJ OBSŁUGI KLIENTA - KLIENCI PRZYJMOWANI SĄ W HOLU BUDYNKU NA PARTERZE.

Informujemy, że dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Damrota 1, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

tel. 77 44 61 572
 

WYDZIAŁ PROMOCJI (ul. Koraszewskiego  7-9):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM  - tel. 77 44 61 043
Email: bpatum [dot] opole [dot] pl

WYDZIAŁ ds. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU (ul. Koraszewskiego 7-9):

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM - tel. 77 44 61 550
 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja