Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl

Deklaracja dostępności

Dla Mieszkańca

Deklaracja dostępności oficjalna strony Miasta Opola

Urząd Miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oficjalna strony Miasta Opola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Planowane jest systematyczne uzupełnianie napisów w zamieszczonych filmach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Muszyńska.
 • E-mail: katarzyna [dot] muszynskaatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 77 54 17 507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • E-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Obsługi Obywatela, Biuro Obsługi Inwestorów, Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta
  adres: Rynek 1A
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • podjazd dla wózków
  • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • tablica informacyjna blisko wejścia
  • obsługa obywatela na parterze
  • toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz z komunikatami głosowymi i alfabetem Braila na przyciskach
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
  • tłumacz polskiego języka migowego dostępny bezpłatnie na życzenie klienta
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Biuro Urbanistyczne, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
  adres: Plac Wolności 7-8  
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • tablica informacyjna blisko wejścia
  • wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich od zaplecza budynku – dostęp dla osób z trudnościami w poruszaniu się za pośrednictwem platformy elektrycznej
  • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
  • urządzenie ułatwiające słyszenie
  • tłumacz polskiego języka migowego dostępny bezpłatnie na życzenie klienta
 3. Centrum Dialogu Obywatelskiego
  adres: Damrota 1
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • wejście od ul. ks. K. Damrota z platformą pozwalającą pokonać różnice poziomów na parterze budynku
  • winda z dostępem dla osób niepełnosprawnych
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
  • toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • tablica informacyjna blisko wejścia
 4. Wydział Ochrony Środowiska, Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
  adres: Krawiecka 13
  • przy budynku znajduje się parking
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 5. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem adres: Piastowska 17
  • przy budynku znajduje się parking
  • wejście do budynku z platformą
  • obsługa obywatela możliwa na parterze budynku
  • w budynku znajdują się 2 windy nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 6.  Wydział Lokalowy
  adres: Ozimska 19
  • przy budynku znajduje się parking
  • wejście do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • w budynku znajdują się 2 windy nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkachzapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Opola udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja