Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

RODO

Dla Mieszkańca

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu,  ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl, tel. (+48 77) 45 11 800 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Opola.

Inspektor ochrony danych:  
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodatum [dot] opole [dot] pl, pod numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w  celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot uprawniony do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 7 dni po wypisaniu się z newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania newslettera.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Miasto Opole z siedzibą w Opolu,  ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl, tel. (+48 77) 45 11 800, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Opola, w  celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera (www.opole.pl).

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja