Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

Informacja o działalności Urzędu Miasta

Dla Mieszkańca
Panorama miasta Opola

Informacja o działalności Urzędu Miasta Opola w języku migowym:

Czym jest urząd i na podstawie jakich przepisów działa:

Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta.
Działa w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Prezydent realizuje:
•  gminne i powiatowe zadania publiczne,
•  zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej, a także umów z innymi podmiotami.

Siedzibą Urzędu jest Miasto Opole, będące miastem na prawach powiatu.
Urząd działa na podstawie przepisów:
•  prawa powszechnie obowiązującego,
•  aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta oraz Prezydenta.

Siedziba Urzędu:
Ulica Rynek 1A
45-015 Opole

Godziny pracy urzędu:
Urząd czynny jest:
•  od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30
•  w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00
•  w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00.

Informacja na temat bezpośredniej obsługi klientów jest:
•  zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych w obiektach Urzędu
•  dostępna pod numerem telefonu 77 45 11 800
•  dostępna poprzez e-mail urzadatum [dot] opole [dot] pl

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie Miasta Opola:
W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:
•  zameldowaniem i wymeldowaniem,
•  rejestracją pojazdu,
•  wyrobieniem dowodu osobistego,
•  rejestracją działalności gospodarczej,
•  architekturą i budownictwem, w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgodą na rozbiórkę,
•  podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,
•  gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym ustalania wysokości opłaty,
•  edukacją dzieci i młodzieży, zapisaniem dziecka do żłobka i przedszkola,
•  a także sprawy społeczne czy sprawy osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt z Urzędem:
Jeżeli chcesz załatwić sprawę w Urzędzie możesz:
•  napisać pismo i wysłać je na adres:
Urząd Miasta Opola
ulica Rynek 1A
45-015 Opole
•  napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy: urzadatum [dot] opole [dot] pl
•  zadzwonić pod numer: (77) 451 18 00
•  skorzystać z e-Doręczeń: Adres: AE:PL-94183-72501-VCTWH-31
•  skorzystać ze skrytki Urzędu Miasta Opola na ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
•  udać się do Urzędu Miasta Opola osobiście.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Urząd Miasta Opola realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego.
Osoba głucha musi mieć dostęp do internetu i kamerę w swoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu.

Dostępność architektoniczna Urzędu Miasta Opola

Ulica Rynek 1A
●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze,
●  w pobliżu budynku są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  w budynku znajduje się pętla indukcyjna,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Witolda Pieleckiego 1
●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze,
●  w pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  w budynku znajduje się pętla indukcyjna,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Budowlanych 4
●  parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Plac Wolności 7-8
●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (wejście od. Ul. Zwierzynieckiej),
●  w obrębie budynku jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Piastowska 17
●  biura zlokalizowane są na 5 i 6 piętrze w budynku,
●  winda (przystanek startowy znajduje się na półpiętrze),
●  recepcja (ochrona budynku),
●  przy drzwiach wejściowych jest domofon,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Damrota 1
●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  winda,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze,
●  przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Henryka Sienkiewicza 4-6
●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem nie ma miejsc parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Stefana Żeromskiego 3
●  budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
●  winda (wysoki parter),
●  toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
●  do budynku można wejść z psem asystującymi z psem przewodnikiem.

Ulica Mały Rynek 14
●  budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
●  przy drzwiach wejściowych jest domofon,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  brak miejsc parkingowych,
●  do budynku można wejść z psem asystującymi z psem przewodnikiem.

Ulica Szpitalna 3b-5-7
●  budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
●  winda (wysoki parter), brak dostępu z poziomu wejściowego,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
●  do budynku można wejść z psem asystującymi z psem przewodnikiem.

Dane kontaktowe
Biuro ds. Dostępności
ul. płk Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
77 44 35 779
bd [at] um.opole.pl
Lokalizacja