Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR
Nauka

Stypendia

Dla Studenta

Prezydent Miasta Opola OGŁASZA nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2023/2024.
 

Miejsce i sposób składania wniosków:
- osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu): Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, Biuro Podawcze

Termin składania wniosków: do 07 maja 2024 roku. (składane osobiście do godz. 15.30)

UWAGA:

- wniosek należy wypełnić drukiem; wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane;
- we wniosku ujmujemy wyłącznie osiągnięcia za poprzedni rok akademicki, tj. 2022/2023;
- do składanego wniosku, bez wezwania, nie dołączamy żadnych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;

W załączeniu:

- regulamin programu
- wzór wniosku
- kryteria oceny wniosku o stypendium
- wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
- wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
 


Program Stypendiów Doktoranckich Prezydenta Miasta Opola przeznaczony jest dla najwybitniejszych studentów, osiągających wysokie wyniki w działalności naukowej (w szczególności publikacje naukowe).
Wysokość wypłacanego stypendium zależna jest od liczby punktów zdobytych w ramach oceny wniosków złożonych w ogólnodostępnym naborze. Stypendium wypłacane jest przez cały okres roku akademickiego w równych comiesięcznych ratach (z wyrównaniem za miesiące minione).

 

Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Inwestorów
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 861
gospodarka [at] um.opole.pl
Lokalizacja