E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

Dla Studenta

Uczelnia oferuje pięć kierunków kształcenia: Pielęgniarstwo – studia I i II stopnia, Położnictwo – studia I i II stopnia, Fizjoterapię studia 5 letnie jednolite, Kosmetologię – studia I i II stopnia oraz Dietetykę – studia I stopnia.
W jej ofercie znajdują się szkolenia dla pielęgniarek i położnych, kursy kwalifikowane, specjalistyczne, doskonalące lub doszkalające dla opiekunów medycznych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, kosmetologów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na studiach podyplomowych dostępne są m.in. kierunki: podologia, ratownictwo górskie i wysokościowe, kosmetologia lecznicza.
Od momentu  powstania PMWSZ współpracuje ściśle z wieloma uczelniami medycznymi w kraju, Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską. Zajęcia praktyczne dla studentów odbywają się  w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia Opola i województwa opolskiego.
Studenci „opolskiego medyczniaka” wielokrotnie byli nagradzani stypendiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendiami Marszałka województwa opolskiego i Prezydenta miasta Opola za wybitne osiągnięcia naukowe, a także działalność charytatywną. Od 2008 roku organizowane są cyklicznie: ogólnopolska Konferencja  Studenckich Kół Naukowych, Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska, studenci działają aktywnie w Klubie Honorowych Dawców Krwi, organizują kampanie informacyjne fundacji promującej przeszczepy szpiku. W Uczelni działają również  studenckie koła naukowe.
PMWSZ w Opolu  to również ważne wydawnictwo medyczne. Szkoła publikuje cykle wydawnicze, monografie naukowe oraz podręczniki ze szczególnym uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej, położniczej, zagadnień z zakresu fizjoterapii praktycznej, kosmetologii, etyki lekarskiej i pielęgniarskiej, zarządzania w służbie zdrowia. Uczelnia jest wydawcą punktowanego kwartalnika naukowego Medical Science Pulse (6 pkt. MNiSW). Czasopismo  jest recenzowanym tytułem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych.

Dane kontaktowe
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Katowicka 68
45-060 Opole
77 44 10 882
biurorektora [at] wsm.opole.pl
Lokalizacja

Pokaż zakładkę Facebooka Opole na Facebooku