E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Program wspierania uczniów uzdolnionych

Dla Mieszkańca
Dziecko kolorujące kolorowankę

Kształcenie uczniów uzdolnionych to jeden z priorytetów polityki oświatowej Miasta Opola. Uchwałą Nr XXXIV/712/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Miasta Opola przyjęła „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola".

Program obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja prowadzić będzie do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów opolskich szkół. Główne cele Programu to: wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, stwarzanie możliwości udziału w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy, sportu i osiągnięć artystycznych, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół Miasta Opola, a także promowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców potrzeby wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju ich uzdolnień i talentów.

Program przewiduje następujące formy wsparcia: Nagrodę edukacyjną Prezydenta Miasta Opola, tytuł „Opolski Orzeł”, List gratulacyjny i Wsparcie materialne. Adresatami Programu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola. Działania wynikające z Programu będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta Opola "Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola".

Sprawy związane z realizacją Programu prowadzone są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 22 980, adres e-mail: oswiataatum [dot] opole [dot] pl

Dane kontaktowe
Wydział Oświaty
ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
Lokalizacja