E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Turystyka i krajoznawstwo w 2021 roku

Dla Mieszkańca
las

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  w roku 2021  realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 4 czerwca 2021 roku o godzinie 15:30.

Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów. 

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngoatum [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

UWAGA:
Wpływ oferty następuje z dniem złożenia w Urzędzie prawidłowo podpisanego Potwierdzenia. Termin do złożenia oferty upływa z dniem złożenia Potwierdzenia w Urzędzie, a nie z dniem nadania go w placówce pocztowej lub kurierskiej.  

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: Agnieszka [dot] Nowackaatum [dot] opole [dot] pl  lub ngoatum [dot] opole [dot] pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

Tagi
Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja