E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Komunikaty
Miasto

Zgłoś społeczników do Nagrody im. Jana Całki

baner

Już po raz siódmy zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagradzamy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego 2023 r. w dwóch kategoriach:

- „Lider Społeczny Roku” – nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
- „Pożytek Roku” – nagroda dla organizacji pozarządowej , która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Zgłoszenie następuje w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz lub w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl, a następnie oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

Więcej informacji można uzyskać informacje pod nr telefonu 77 44 61 568, pod adresem ngoatum [dot] opole [dot] pl, w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota lub na stronie: www.opole.pl/dla-mieszkanca/zgloszenia-kandydatow-do-konkursu-im-jana-calki

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja