E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Miasto
Natura

Wymień piec na ekologiczny i zyskaj dotację!

citylight

Od 4 stycznia 2021 roku mieszkańcy Opola (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe) mogą składać wnioski w dwóch programach o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w ramach dwóch programów.

1. Program „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” jest realizowany z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (działanie 5.5 Ochrona powietrza). Nabór wniosków trwa do 12 lutego 2021 roku.

Dotacje są udzielane na:

1)  wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na:
a)  pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze;
b)  kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;

2)  likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

2. Miejski „Program czyste powietrze - oddech dla Opola”, w ramach którego można uzyskać dotację na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez: 

1)  przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
2)  wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
3)  montaż pompy ciepła;
4)  montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2021 rok na realizację Programu.

Wnioski o udzielenie dotacji w obu Programach należy składać:
- w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola,  Plac Wolności 7 - 8.
- przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola:
tel. 77 54 11 375  „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”;
- tel77 45 11 910  „Program czyste powietrze - oddech dla Opola”.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale Rady Miasta Opola dostępnej na stronie internetowej: www.niskaemisjaopole.pl

 

plakat czyste powietrze

 

Dane kontaktowe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8 / ul. Krawiecka 13
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
Lokalizacja