Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR
Komunikaty
Natura

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

pies

Zgodnie z zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2024 roku” informujemy, że w 2024 roku zabiegi sterylizacji/ kastracji kotów wolno żyjących na zlecenie miasta realizują lekarze weterynarii, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Podmioty, do których organizacje pozarządowe przekazują koty wolno żyjące to:

•  Gabinet weterynaryjny Doggy Dream Opole ul. Tysiąclecia 4b, prowadzony przez lek. wet. Annę Jezierską-Kupkę;
•  Przychodnia Weterynaryjna BONIFACY, Opole ul. Niemodlińska 63 prowadzony przez lek. wet. Tomasza Kowalczyka.

W przypadkach zdarzeń losowych (wypadków drogowych) z udziałem zwierząt bezdomnych, pomocy udziela gabinet weterynaryjny lek. wet Marek Tymowicz ul. Prószkowska 88, 45-758 Opole, na podstawie umowy zawartej z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Odbiorem padłych zwierząt na terenie miasta Opola zajmuje się Firma Remondis Opole Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

Odławianiem zwierząt bezdomnych z terenu miasta Opola w godzinach od 10.00-18.00 zajmuje się firma PHU Markas Marek Dziuba, Żelazna, Nadodrzańska 5, 49-120 Dąbrowa. W pozostałych godzinach odłowem bezdomnych zwierząt zajmują się funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu.
Odławianiem bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Opola zajmuje się całodobowo Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 30.

Odławianiem i leczeniem dzikich zwierząt zajmuje się lek. wet. Jan Piskoń, Strzelce Opolskie ul. Opolska 32.

Wszelkie sprawy dotyczące zwierząt bezdomnych oraz padłych należy zgłosić wyłącznie do Straży Miejskiej w Opolu (tel. 986), która to podejmie działania i przekaże sprawę odpowiednim podmiotom.

Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Opola, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, który w zakresie działań podejmowanych w ramach Programu współpracuje z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym, a także innymi podmiotami zgodnie z potrzebą.

Kontakt do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: tel. 77 54 17 505, 77 44 61 084; email: osratum [dot] opole [dot] pl.

 

 

Dane kontaktowe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
Lokalizacja