Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Miasto
Kultura

Nagrody za osiągnięcia w kulturze - nabór wniosków

Baner wydarzenia

Miasto Opole zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagroda ta jest wręczana corocznie opolskim artystom za wybitne zasługi w dziedzinie kultury. Ma na celu stymulowanie działalności twórczej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury  związanej ściśle z miastem Opolem.

Zapraszamy wszystkich radnych Miasta Opola, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artystyczne placówki oświatowe i uczelnie wyższe do przedstawienia propozycji osób, instytucji i wydarzeń promujących opolską kulturę i sztukę.

Nagrody Miasta Opola zostaną przyznane  w następujących kategoriach:

1) nagroda promocyjna za aktywność kulturalną promującą miasto w kraju i za granicą;
2) nagroda dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;
3) nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych;
4) nagroda za debiut kulturalny roku;
5) nagroda za wydarzenie kulturalne w mieście;
6) nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie Opola;
7) nagroda za mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:

1) radni Miasta Opola,
2) instytucje kultury,
3) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
4) artystyczne placówki oświatowe,
5) uczelnie wyższe,
6) Młodzieżowy Dom Kultury.

Wnioski o przyznanie nagród wraz z wyczerpującym uzasadnieniem należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2023 roku w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3, tel. 77 54 11 421.

 

Dane kontaktowe
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
77 54 11 421 / 422 / 434 / 451 / 452
Lokalizacja