E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Miasto

Listy mieszkaniowe na 2020 rok

Klucze w dłoni

Prezydent  Miasta  Opola informuje, że sporządzone zostały ostateczne listy osób oczekujących na najem socjalny lokalu, lokalu do remontu i zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Miasta Opola na rok 2020

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń i odwołań od projektów list osób ubiegających się  o najem lokalu socjalnego, najem lokalu mieszkalnego  do remontu i zamianę mieszkania, sporządzone zostały na podstawie § 5 ust. 10 Uchwały Nr XI/163/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. z póżn.zm. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola ostateczne Listy osób oczekujących na najem socjalny lokalu, najem lokalu mieszkalnego do remontu, zamianę mieszkania.
Ostateczne listy są jawna i podlegają publicznemu wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Opola (listy wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Lokalowego 45-057 Opole, ul. Ozimska 19 IX piętro) oraz na stronie internetowej Miasta Opola na okres 30 dni, tj. do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Listy w załączniku.

Dane kontaktowe
Wydział Lokalowy
Ozimska 19
45-057 Opole
77 44 35 742 / 743 / 744
Lokalizacja

Pokaż zakładkę Facebooka Opole na Facebooku