Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR
Miasto
Kultura

Konkurs plastyczno – graficzny ”Oswajamy zdrowie psychiczne”

Grafika wydarzenia

Urząd Miasta Opola ogłasza konkurs plastyczno – graficzny na plakat promujący zdrowie psychiczne pod hasłem ”Oswajamy zdrowie psychiczne”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas III – VIII szkół podstawowych oraz klas I – IV szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w Opolu.

Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Urzędu Miasta Opola w terminie do 10.03.2024r. (decyduje data wpływu) wraz z kartą zgłoszeniową wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych  przez Organizatorów.

Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia
w każdej z kategorii: 

  • 1 kategoria: prace uczniów klas III- IV szkół podstawowych,
  • 2 kategoria prace uczniów klas V- VIII szkół podstawowych,
  • 3 kategoriaprace uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych.

oraz wyłoni plakat, który zostanie wykorzystany jako okładka „Poradnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.opole.pl oraz w sekretariatach szkół.

Załączniki
Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. płk Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
tel. 77 44 35 760
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja