Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

taxi

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.277.2019

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

 

Na podstawie § 18 ust. 1 uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2018 r. poz. 2442), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 9 maja 2019 r. rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola.

2. Przedmiotem konsultacji są 4 projekty uchwał Rady Miasta Opola w sprawie:

1) określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami,

2) ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola,

3) obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Opola lub kierowców przez nich zatrudnionych,

4) przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola,

zwane dalej: „projektami uchwał”.

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Miasta Opola w przedmiocie ww.
4 projektów uchwał.

4. Uzasadnieniem przeprowadzenia konsultacji jest konieczność konsultowania ww. 4 projektów aktów prawa miejscowego, jakimi są ww. projekty uchwał, a także zaznajomienie mieszkańców Miasta Opola z propozycjami przepisów dotyczących przewozu osób taksówką.

§ 2. 1. Konsultacje realizowane będą w następujących formach:

1) pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;

2) punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17 pok. 12 w godz.:

a) od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do środy,

b) od 7.30 do 17.00 w czwartek,

c) od 7.30 do 14.00 w piątek,

poczynając od dnia 9 maja 2019 r.

2. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 15.30.

3. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: wt@um.opole.pl do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 24.00.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.

§ 4. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

§ 5. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Transportu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2019-05-09 13:50:07
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.