Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok

Wyniki BO grafika

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

w Budżecie Obywatelskim Opola na 2020 rok

 

W VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 93 projekty – 43 ogólnomiejskie i 50 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 21% zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12.151. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezi i Świerkle – aż 34% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Prawie połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 100 lat.

Pula środków w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 200 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 200 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów ogólnomiejskich wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących, natomiast dla projektów dzielnicowych konieczne było uzyskanie poparcia co najmniej 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie ma być realizowane. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

Wygrane projekty w VI edycji Budżetu Obywatelskiego:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE – REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 77/20 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną 500 000 1277
DZIELNICOWE – REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 42/20 Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja 290 000 735
DZIELNICOWE – REJON III (Chabry) /Brak złożonych projektów/
DZIELNICOWE – REJON IV (Armii Krajowej) 82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 110 000 1255
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka) 4/20 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. 150 000 1272
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka) 69/20 Ogólnodostępne zajęcia  piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola 150 000 514
DZIELNICOWE – REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 45/20 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej 510 000 1368
DZIELNICOWE – REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 92/20 Powiększenie kąpieliska Bolko 460 000 1352
DZIELNICOWE – REJON VIII (Śródmieście) 13/20 Rewitalizacja placu  przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. 100 000 741
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 76/20 Zielone przystanki w Opolu 50 000 1500
DZIELNICOWE – REJON X (Nadodrze) /Brak wygranych projektów.
Żaden ze zgłoszonych projektów nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia./
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 47/20 Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze 180 000 952
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 96/20 Zielone dzielnice – nasadzenia drzew i krzewów 88 000 697
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 23/20 Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach 200 000 640
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 63/20 Na ratunek!  – defibrylator dla każdej dzielnicy! 60 000 613
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 22/20 Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice 200 000 566
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 25/20 Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole – Szczepanowice 120 000 964
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 39/20 Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta – rondo. 130 000 734
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 6/20 Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie – Parada Orkiestr Dętych 200 000 561
OGÓLNOMIEJSKIE 78/20 Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) 600 000 3517

 

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. BO, uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania.

Pula środków rezerwowych:

Kategoria Kwota dedykowana Kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych
Projekty ogólnomiejskie 1 000 000 400 000
Projekty dzielnicowe, w tym: 4 200 000 712 000
·         REJON I ( Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 500 000 0
·         REJON II ( Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 290 000 0
·         REJON III (Chabry) 130 000 130 000
·         REJON IV (Armii Krajowej) 220 000 120 000
·         REJON V (Gosławice, Malinka) 380 000 80 000
·         REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 510 000 0
·         REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 460 000 0
·         REJON VIII (Śródmieście) 250 000 150 000
·         REJON IX (Stare Miasto) 150 000 100 000
·         REJON X (Nadodrze ) 110 000 110 000
·         REJON XI (Zaodrze) 180 000 0
·         REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 570 000 22 000
·         REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 450 000 0
Łącznie 5 200 000 1 112 000

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdziecie Państwo w załączeniu.

 

 

2019-11-04 18:00:42
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.