Ważne informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Ważne informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami

drzewo

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579) wprowadziła kolejne zmiany do ustawy z dnia  14 grudnia 2012r. o odpadach, które wejdą w życie 06.09.2019 r. Mając na uwadze powyższe, Prezydent Miasta Opola zwraca uwagę i przypomina, że:

Do dnia 5 marca 2020r., podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku dodatkowe informacje oraz załączając dokumenty, których wymóg został wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2019r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1592). Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w tym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

We wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, w celu dostosowania go do aktualnych przepisów, przedsiębiorca powinien wskazać następujące informacje:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Dodatkowo, podmiot występujący o zmianę posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami jest obowiązany dołączyć:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy
  o odpadach;
 • oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy
  o odpadach;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Jednocześnie w odniesieniu do ww. oświadczeń o niekaralności informuje się, że:

 • w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w ww. oświadczeniach uwzględnia się jedynie administracyjne kary pieniężne nałożone decyzją ostateczną wydaną po dniu 04.09.2018r.;
 • w zakresie wykroczeń, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach, uwzględnia się prawomocne wyroki sądu skazujące za ww. wykroczenia, wydane po dniu 04.09.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy dołączać do wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami znajdują się w kartach usług Urzędu Miasta Opola, dostępnych pod następującymi adresami:

https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=1975&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=9279

https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=1977&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=9279

 

2019-08-30 12:08:05
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.