„Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

„Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola”

ikona, symbol, projekt

Miasto Opole złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola w ramach działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2013). Projekt uzyskał dofinansowanie. Aktualnie przygotowywana jest umowa na dofinansowanie ww. projektu.

Projekt polega na organizacji 100 staży zawodowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Opola dla uczniów liceów ogólnokształcących.

Wsparciem zostaną objęte publiczne licea ogólnokształcące w mieście Opolu
– 6 placówek.

1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

2. ZSO nr II Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

3. ZSO Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie

4. ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V

5. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

6. ZSTiO im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IV

Liczba miejsc stażowych została określona na etapie analizy potrzeb i przygotowania projektu – jest proporcjonalna do liczby uczniów w danej szkole i stanowi ok. 3,5 % uczniów każdej szkoły.

Uczniowie szkół ogólnokształcących są grupą, która w najmniejszym stopniu obejmowana jest edukacją przygotowującą do podjęcia przyszłego zatrudnienia i wyposażana w praktyczne umiejętności, niezbędne na nowoczesnych rynkach pracy. Projekt kieruje się do grupy uczniów klas drugich, którzy dokonali wyboru danej ścieżki zawodowej (jest ich ok. 30%), jednak nie są pewni tego wyboru i mają możliwość dokonania jeszcze weryfikacji swego wyboru, jednocześnie za rok mogą znaleźć się na rynku pracy. Spośród tej grupy wybrano osoby zainteresowane znalezieniem ewentualnej pracy w administracji publicznej.
Z uwagi na ograniczone możliwości czasowe i przestrzenne projekt przewiduje 100 miejsc stażowych. Kierowany jest do osób, które osiągają wysokie wyniki w nauce
i wykazują zainteresowanie pracą społeczną, co daje szanse na pracę w tym sektorze.

Projekt odbywać się będzie w 2 etapach:

W okresie VII-VIII 2014 r. zostanie przeprowadzonych 50 jednomiesięcznych staży trwających minimum 150 godz., w okresie VII-VIII 2015 r. zostanie przeprowadzonych kolejne 50 staży, również trwających min. 150 godzin.

W każdej jednostce zostanie wyznaczony opiekun stażysty, który określi jego program i służyć będzie wsparciem merytorycznym podczas realizacji stażu. Zostanie on oddelegowany do pełnienia funkcji opiekuna w ramach pełnienia obowiązków służbowych. Zostanie zatem zmieniony jego zakres obowiązków na ten czas.

2014-07-01 15:45:03
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.