Spis telefonów Urzędu Miasta | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Spis telefonów Urzędu Miasta

Telefon

Urząd Miasta Opola
Rynek – Ratusz
45-015 Opole
Centrala: 77 45 11 800
e-mail: urzad@um.opole.pl

Osoba kontaktowa Nr telefonu Nr faksu
Prezydent Miasta – Arkadiusz Wiśniewski 77 45 11 802; 77 54 11 317 77 54 11 322
I Zastępca Prezydenta – Maciej Wujec 77 45 11 961 77 45 11 952
II Zastępca Prezydenta – Małgorzata Stelnicka 77 54 11 313 77 54 11 323
III Zastępca Prezydenta – Przemysław Zych 77 54 11 328 77 54 11 328
Skarbnik 77 54 11 309 77 54 11 323
Sekretarz 77 54 11 328 77 54 11 323
Przewodniczący Rady Miasta 77 45 11 808/811 77 45 11 844
Biuro Prasowe 505 435 009
Dyżury radnych 77 45 11 896/904

 


 

Wydziały / Biura / Referaty Nr telefonu Nr faksu
Wydział Spraw Obywatelskich 775411359
– Referat Komunikacji (prawa jazdy) 77 45 11 822/842/845/921 /942/989
– Referat Komunikacji (rejestracja pojazdów) 77 45 11 848/864/869/900 /907/918/919/944
– Referat Komunikacji (nadzór diagnostów i stacji kontroli pojazdów) 77 45 11 922
– Referat Komunikacji (nadzór nad szkołami jazdy) 77 45 11 956
– Referat Komunikacji (demontaż pojazdów, tablice indywidualne, wtórniki tablic) 77 54 11 301
– Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 77 54 11 355/357/359/361
– Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – stały rejestr wyborców 77 54 11 350
– Referat Działalności Gospodarczej 77 45 11 807/835/862
Miejski Rzecznik Konsumentów 77 44 38 735
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
– Archiwum Zakładowe 77 44 35 767
– Referat Administracyjny 77 45 11 881
– Referat Gospodarczy 77 45 11 859/888
– Referat Kancelaria Ogólna 77 45 11 830
– Referat Ubezpieczeń i Rozliczeń 77 54 11 397
Wydział Budżetu 77 45 11 323
– Referat Planowania 77 45 11 887/865/913
– Referat Płac 77 45 11 899/977
– Referat Rozliczeń Środków Pomocowych 77 54 11 392/395
– Referat Sprawozdawczości Oświaty 77 45 11 930/931
– Referat Dotacji Oświatowych 77 54 11 349
Biuro Audytu Wewnętrznego 77 44 35 766/765
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa 77 44 38 714/715/716
Służba BHP 77 44 35 772
Biuro Obsługi Inwestorów 77 45 11 861
– Referat Obsługi Inwestorów 77 45 11 920/934/935
Biuro Rady Miasta 77 45 11 892/893/894/811 77 45 11 844
Biuro Urbanistyczne 77 45 11 924/925/926 77 45 11 924
– Referatu Administracji GIS 77 54 11 377
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych 77 44 13 237
Centrum Dialogu Obywatelskiego 77 44 61 568 do 573
– Referat ds. Dzielnic 77 44 61 574
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 77 44 61 551
– Referat Monitorowania Projektów 77 44 61 557/559/560
– Referat Programów Pomocowych 77 44 61 553/554/556
Wydział Finansowo-Księgowy 77 45 11 323
– Kasa – Pl. Wolności 77 45 11 936
– Referat Księgowości Dochodów Budżetowych 77 45 11 882/932/986
– Referat Księgowości Organu 77 45 11 871
– Referat Księgowości Wydatków Budżetowych 77 45 11 852/857/973
– Referat Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komuna 77 45 11 877/923
– Referat Rozliczeń Budżetowych 77 45 11 905/972
– Referat Księgowości Podatkowej 77 45 11 870; 77 54 11 366
Wydział Geodezji i Kartografii
– Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ! 77 45 11 847; 77 54 11 372/373
– Referat Ewidencji Gruntów i Budynków 77 45 11 829/957
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 77 45 11 928  77 45 11 928
– Referat Mienia i Opłat 77 45 11 939/891/875
– Referat Prywatyzacji 77 45 11 832/843/828
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
– Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnym 77 54 11 339
– Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 77 45 11 890/846
Wydział Informatyki
– Referat Administracji Systemów i Zarządzania Infrastrukturą 77 45 11 824
– Referat Rozwoju Rozwiązań Informatycznych 77 54 17 514/515
– Referat Utrzymania Systemów i Wsparcia Użytkowników 77 54 17 520/522; 77 44 61 036/039
Wydział Inwestycji Miejskich
– Referat Przygotowania i Rozliczeń Inwestycji 77 44 38 712/706/711
– Referat Realizacji Inwestycji 77 44 38 708/709
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
– Referat Dróg 77 44 38 720/721/722/730/731
– Referat Infrastruktury Komunalnej 77 44 38 724/725/728
– Referat Oświetlenia 77 44 38 726/727
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej 77 54 11 421/422/451/452
Wydział Kontroli Wewnętrznej  77 54 11 401/402/403/404/405
Wydział Lokalowy 77 44 35 742-744 77 44 35 739
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych 77 44 35 736
– Referat Czynszów i Windykacji 77 44 35 738; 77 44 61 177/178/179/180
– Referat Eksploatacyjny 77 44 61 168/169/170
– Referat Księgowo-Finansowy 77 44 35 733/734/741
– Referat Rozliczeń Mediów 77 44 61 172
– Referat Techniczno-Remontowy 77 44 61 161/164
Wydział Organizacyjny
– Biuro Obsługi Obywatela 77 45 11 967
– Referat ds. Obsługi Prezydentów 77 45 11 802/961/806/328
– Referat Kadr 77 45 11 805/906/965
– Referat Organizacyjny 77 45 11 991/954
Wydział Oświaty 77 40 22 951/952 77 40 22 954
– Referat Analiz Oświatowych 77 40 22 971/994
– Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych 77 40 22 992/959/960
– Referat Organizacji i Rozwoju Oświaty 77 40 22 961/955/964/965
– Referat Organizacyjno-Kadrowy 77 40 22 969/958
– Referat Wspomagania i Strategii Edukacyjnej 77 40 22 966/951
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  77 45 11 940
– Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska 77 45 11 910
77 54 11 375
– Referat Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej 77 45 11 819/876
– Referat Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych 77 54 17 505/508/509
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 77 44 29 101/102
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
– Referat Egzekucji Administracyjnej 77 44 35 774/775
– Referat Kontroli Podatkowej 77 45 11 976
– Referat ds. VAT 77 54 11 330
– Referat Wymiaru Podatków 77 45 11 858/863/873
Wydział Polityki Społecznej 77 44 28 516
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 77 44 35 753
– Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 77 44 28 516
– Referat Koordynacji i Rozwoju Usług Społecznych 77 44 35 751/754/757
– Referat Zdrowia 77 44 35 755/756
– Referat Funduszy i Rozliczeń PFRON  77 44 35 515/752
Wydział Promocji 77 54 17 500/501/503/507/518/525/
Patronat Prezydenta Miasta Opola 77 54 17 501
Materiały promocyjne 77 54 17 507
Organizacja eventów 77 54 17 518/525
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 77 45 11 812
– Referat Architektury 77 45 11 815/889
– Referat Budownictwa 77 45 11 917/817/929
– Referat Planowania Przestrzennego 77 45 11 916
Urząd Stanu Cywilnego
– Kierownik Joanna Krupok
77 45 11 853
– Archiwum 77 45 11 854
– Rejestracja Małżeństw 77 45 11 855
– Rejestracja Urodzeń 77 54 11 396
– Rejestracja Zgonów 77 45 11 856
Wydział Sportu 77 44 55 932
Wydział Transportu 77 44 38 737/738/ 739
Wydział Zamówień Publicznych 77 44 38 700/701/702
Wydział Zarządzania Kryzysowego 77 45 11 984/995/827/959
– Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 77 44 61 077, 77 54 11 340
77 44 58 215,
77 45 11 985
Ochrona
– Pl. Wolności 7/8 77 45 11 879/837
– Ratusz 77 45 11 860
– ul Żeromskiego 3 77 54 11 400
– ul. Budowlanych 4 77 44 35 790
– ul. Sempołowskiej 3 77 45 11 943
– ul. Sienkiewicza 4-6 77 40 22 950
2014-06-02 15:11:35
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.