Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektu Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola
Nr umowy o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0007/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 14.06.2019 r.
Fundusz Fundusz Spójności
Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Partnerzy
Wartość projektu ogółem 4 999 494,46 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 999 494,46 PLN
Wartość dofinansowania 4 249 570,29 PLN
Okres realizacji projektu 12.03.2018 r. – 30.06.2020 r.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odbudowy zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach.

Realizacja celu głównego projektu możliwa będzie dzięki spełnieniu szeregu celów szczegółowych, do których należą:

  • rozwój terenów zieleni w mieście,
  • promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza,
  • poprawa jakości życia mieszkańców Opola (dodatkowa ilość zieleni wpływa na polepszenie jakości powietrza atmosferycznego w mieście),
  • osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła,
  • poprawa możliwości przewietrzania miasta,
  • uzupełnianie zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji,
  • promowanie założeń zieleni opartej na rodzimych gatunkach oraz tworzącej dogodne  i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
  • zapewnienie istniejącym drzewom właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
  • wzrost atrakcyjności Opola, jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie 29,84 ha terenów. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. Ponadto dodatkowe nasadzenia przyczynią się do zwiększenia absorbcji CO2 oraz redukcji zanieczyszczeń, poprawy układu przestrzennego sprzyjającego ochronie gatunków oraz stanu przyrodniczo- krajobrazowego.  Istniejącym drzewom zostaną zapewnione właściwe warunki wegetacji oraz ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg. Dodatkowo zostanie stworzona bariera w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu. Nasadzenia przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie trenów zielonych,  zwiększenia  możliwości integracji mieszkańców w zdrowym i estetycznym otoczeniu.

2019-07-03 13:27:19
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.