Rozpoczęcie akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje Programu Współpracy na 2020 rok | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Rozpoczęcie akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje Programu Współpracy na 2020 rok

wykaz

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 11 września 2018 r., poz. 2443)

OGŁASZAM

rozpoczęcie AKCJI INFORMACYJNEJ

do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020 to ważny dokument kształtujący i określający zasady współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Konsultacje będą przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Program zawiera:

 • cel główny i cele szczegółowe Programu,
 • zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy oraz formy współpracy,
 • priorytetowe zadania publiczne,
 • okres i sposób realizacji Programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację Programu,
 • sposób oceny realizacji Programu,
 • informację o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji,
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Akcja informacyjna prowadzona jest z wykorzystaniem 2 kanałów:

 1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola,
 2. Kampanie informacyjne na portalach społecznościowych.

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola niniejszego ogłoszenia.

2019-09-05 16:25:23
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.