E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Uchwała reklamowa Opola

Dla Mieszkańca

Uchwała krajobrazowa baner

POZNAJ UCHWAŁĘ REKLAMOWĄ OPOLA

20 lipca 2022 r. kończy się 36-miesieczny okres dostosowawczy do wymogów Uchwały Reklamowej Miasta Opola. Od tego dnia wszystkie reklamy (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami uchwalonymi przez Radę Miasta Opola.

Uchwała wprowadziła:

  • Podział miasta na 5 obszarów (A,B,C,D,E) w których obowiązują od­rębne ustalenia szczegółowe, m.in. zasady i warunki sytuowania reklam, wymiary, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
  • Zakaz umieszczania reklam wielkoformatowych (bilbordów) na budynkach w obszarach: A,B,C.D
  • Zakaz umieszczania kasetonów w obszarze A
  • Kary pieniężne w formie decyzji administracyjnej za niedostoso­wanie reklam do przepisów uchwały

Uchwała reklamowa jest odpowiedzią na pogłębiający się pro­blem zaśmiecania miasta chaotycznie rozmieszczonymi rekla­mami. Jej celem jest ochrona krajobrazu naszego miasta oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń w Opolu. W świetle obowiązujących przepisów poprzez reklamę rozumie się upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne (art. 2 pkt 16a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tutaj zapoznasz się z pełną treścią uchwały oraz jej załącznikami:

Uchwała nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 Plan rozmieszczenia obszarów (A,B,C,D,E)

Załącznik nr 2 System Identyfikacji Miejskiej (Wzory tablic adresowych, kierunkowych, informacyjnych)


DOSTOSUJ SWOJĄ REKLAMĘ W 3 KROKACH

KROK PIERWSZY: Wyszukaj strefę dla adresu Twojej lokalizacji (A,B,C,D,E) każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

www.arcgisportal.um.opole.pl

Uwaga! W przypadku adresów, które znajdują się w dwóch obszarach reklama będzie kwalifikowana do tego obszaru, na którym znajduje się budynek lub jego większa część.

KROK DRUGI: Wybierz formy reklamy oraz jej parametry odpowiednie dla Twojej lokalizacji

OBSZAR A OBSZAR B OBSZAR C OBSZAR D OBSZAR E

KROK TRZECI: Dostosuj obecną reklamę do wymogów dla danego obszaru miasta

Przez dostosowanie reklamy należy rozumieć usunięcie wszystkich nie­zgodnych z przepisami elementów reklamy. Wraz z reklamą usuń jej za­mocowania, w szczególności kotwy, fundamenty, haki, ślady lub otwory. Elewacja budynku musi wyglądać tak jakby nigdy nie było na niej rekla­my!

NIE ZWLEKAJ!

Po 20 lipca 2022 r. , w przypadku nie dostosowania reklamy do uchwały, należy się liczyć z postępowaniem administracyjnym, które może zakończyć się naliczeniem kary pieniężnej.

Pobierz ulotkę dotyczącą Uchwały Reklamowej Opola: Ulotka w formacie pdf


KONTAKT - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz tutaj: zadbajmy-o-estetyke-naszego-miasta-rozmowa-z-architektem-miejskim

W przypadku pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami w celu dostosowania swojej reklamy:

Zadzwoń: 77 54 11 346, 77 45 11 916

Napisz: reklamaatum [dot] opole [dot] pl


BEZPŁATNE USUNIĘCIE KONSTRUKCJI REKLAMOWYCH

Zakład Komunalny w Opolu może pomóc w zdjęciu starych „nieprzepisowych” reklam takich jak bilbordy czy tablice. Do 20 lipca usługa jest bezpłatna, w zamian za pozyskany złom. Nie oznacza to jednak, że każde nieodpłatne zlecenie będzie realizowane. Zakład Komunalny przyjmuje je w miarę możliwości mocy przerobowych ekipy pracującej przy usuwaniu reklam i możliwości sprzętowych firmy. Zgłoszenia można kierować pod adresem: kamil [dot] nieslonyatzk [dot] opole [dot] pl.

Od 20 lipca 2022 r. Zakład Komunalny indywidualnie wyceniać będzie zlecenia.

Uchwała reklamowa baner