Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

Uchwała reklamowa Opola

Dla Mieszkańca

Uchwała krajobrazowa baner

POZNAJ UCHWAŁĘ REKLAMOWĄ OPOLA

20 lipca 2022 r. kończy się 36-miesieczny okres dostosowawczy do wymogów Uchwały Reklamowej Miasta Opola. Od tego dnia wszystkie reklamy (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami uchwalonymi przez Radę Miasta Opola.

Uchwała wprowadziła:

  • Podział miasta na 5 obszarów (A,B,C,D,E) w których obowiązują od­rębne ustalenia szczegółowe, m.in. zasady i warunki sytuowania reklam, wymiary, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
  • Zakaz umieszczania reklam wielkoformatowych (bilbordów) na budynkach w obszarach: A,B,C.D
  • Zakaz umieszczania kasetonów w obszarze A
  • Kary pieniężne w formie decyzji administracyjnej za niedostoso­wanie reklam do przepisów uchwały

Uchwała reklamowa jest odpowiedzią na pogłębiający się pro­blem zaśmiecania miasta chaotycznie rozmieszczonymi rekla­mami. Jej celem jest ochrona krajobrazu naszego miasta oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń w Opolu. W świetle obowiązujących przepisów poprzez reklamę rozumie się upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne (art. 2 pkt 16a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tutaj zapoznasz się z pełną treścią uchwały oraz jej załącznikami:

Uchwała nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 Plan rozmieszczenia obszarów (A,B,C,D,E)

Załącznik nr 2 System Identyfikacji Miejskiej (Wzory tablic adresowych, kierunkowych, informacyjnych)


DOSTOSUJ SWOJĄ REKLAMĘ W 3 KROKACH

KROK PIERWSZY: Wyszukaj strefę dla adresu Twojej lokalizacji (A,B,C,D,E) każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

www.arcgisportal.um.opole.pl

Uwaga! W przypadku adresów, które znajdują się w dwóch obszarach reklama będzie kwalifikowana do tego obszaru, na którym znajduje się budynek lub jego większa część.

KROK DRUGI: Wybierz formy reklamy oraz jej parametry odpowiednie dla Twojej lokalizacji

OBSZAR A OBSZAR B OBSZAR C OBSZAR D OBSZAR E

KROK TRZECI: Dostosuj obecną reklamę do wymogów dla danego obszaru miasta

Przez dostosowanie reklamy należy rozumieć usunięcie wszystkich nie­zgodnych z przepisami elementów reklamy. Wraz z reklamą usuń jej za­mocowania, w szczególności kotwy, fundamenty, haki, ślady lub otwory. Elewacja budynku musi wyglądać tak jakby nigdy nie było na niej rekla­my!

NIE ZWLEKAJ!

Po 20 lipca 2022 r. , w przypadku nie dostosowania reklamy do uchwały, należy się liczyć z postępowaniem administracyjnym, które może zakończyć się naliczeniem kary pieniężnej.

Pobierz ulotkę dotyczącą Uchwały Reklamowej Opola: Ulotka w formacie pdf


KONTAKT - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz tutaj: zadbajmy-o-estetyke-naszego-miasta-rozmowa-z-architektem-miejskim

W przypadku pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami w celu dostosowania swojej reklamy:

Zadzwoń: 77 54 11 346, 77 45 11 916

Napisz: reklamaatum [dot] opole [dot] pl


BEZPŁATNE USUNIĘCIE KONSTRUKCJI REKLAMOWYCH

Zakład Komunalny w Opolu może pomóc w zdjęciu starych „nieprzepisowych” reklam takich jak bilbordy czy tablice. Do 20 lipca usługa jest bezpłatna, w zamian za pozyskany złom. Nie oznacza to jednak, że każde nieodpłatne zlecenie będzie realizowane. Zakład Komunalny przyjmuje je w miarę możliwości mocy przerobowych ekipy pracującej przy usuwaniu reklam i możliwości sprzętowych firmy. Zgłoszenia można kierować pod adresem: kamil [dot] nieslonyatzk [dot] opole [dot] pl.

Od 20 lipca 2022 r. Zakład Komunalny indywidualnie wyceniać będzie zlecenia.

Uchwała reklamowa baner