Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i ORDPP | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i ORDPP

Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji

RAPORT
z dnia 30.10.2019 r.

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego

 

projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę NR II/36/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021.

 

Konsultacje odbyły się na podstawie:

1. Uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2443).
2. Zarządzenia nr OR-I.0050.637.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, która została ogłoszona w dniu 08 października 2019 r. i trwała do dnia 10 października 2019 r. W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały informacyjne:

  1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola,
  2. Kampanie informacyjne na portalach społecznościowych.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 10 października do 29 października 2019 r. w dwóch etapach:

I etap konsultacji z organizacjami pozarządowymi, który trwał do 14 października 2019 r.

II etap konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, który trwał do 29 października 2019 r.

Etap I przewidywał następujące formy konsultacyjne:

  • zgłaszanie opinii w formie pisemnej, w tym elektroniczne przekazywanie opinii na adres: ngo@um.opole.pl;
  • punkt konsultacyjny, zorganizowany w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 14 października 2019 r.

Podczas pierwszego etapu konsultacji nie zgłoszono uwag.

II etap konsultacji realizowany był w formie opiniowania projektu przez Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mieli możliwość zgłaszania uwag drogą mailową. Przedstawiciele Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosili uwag.

Członkowie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 21 października 2019 r. pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę NR II/36/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021.

Uchwała podjęta przez Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie z § 17 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2443) niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, a także niezwłocznie przekazywany do wiadomości organizacjom pozarządowym działającym w Opolu oraz Opolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

2019-11-07 08:44:58
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.