„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2020 rok | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2020 rok

niepełnosprawny

Urząd Miasta w Opolu informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu realizowane w 2020 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w  zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla :

 1. obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E  – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F  – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 7. obszaru G – powiaty.

Termin składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D,  F i G  przyjmowane będą do dnia 7 lutego 2020 r. w  Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, tel. 77 44-35-777

W przypadku obszaru A i  E  programu  projektodawca  składa wniosek bezpośrednio do Opolskiego Oddziału PFRON w Opolu, ul. Katowicka 55 do dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

2020-01-09 08:15:34
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.