Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Opolanie mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w 5 wyznaczonych punktach na terenie miasta, a usługi będą świadczyli m.in. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi.

Więcej informacji na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 Od dnia 1 stycznia 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole , w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00,
  • we wtorek w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w środę w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w czwartek w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w piątek w godz. od 7:30 do 11:30;

(www. punkcie przyjmuje radca prawny)

 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50, w godzinach:
 • w poniedziałek od 11:00 do 15:00,
 • we wtorek od 11:00 do 15:00,
 • w środę w godz. od 11:00 do 15:00,
 • w czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,
 • w piątek w godz. od 11:00 do 15:00;

 (www. punkcie przyjmuje adwokat)

 • Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,
  Majora Hubala 4, w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00,

         (ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo)

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • we wtorek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w piątek w godz. od 8:00 do 12:00;

(ww. punkt obsługuje Stowarzyszenie QUISISANA)

 • Urząd Miasta Opola, Budowlanych 4, pokój nr 9, w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00.

(ww. punkt obsługuje Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM)

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, który nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy
  w sporządzaniu projektu pism,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

2015-12-28 14:21:46
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.