Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu w 2019 roku | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu w 2019 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Opolanie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna jest udzielana w 5 wyznaczonych punktach na terenie miasta, a usługi świadczą m.in. radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi.

Od dnia 2 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Dyżur telefoniczny w celu przyjmowania zgłoszeń telefonicznych pełniony jest w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu (77)  54-11-356. Zgłoszenia telefoniczne będą umawiane na kolejny tydzień. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2019 r.:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole , w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 8:30 do 12:30,
  • we wtorek w godz. od 7:30 do 12:30,
  • w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartek w godz. od 8:30 do 12:30,
  • w piątek w godz. od 10:00 do 14:00;

w dniu 24 grudnia punkt nieczynny

Dyżur w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godz. 10:30 do 12:30 przeznaczony będzie na wizyty domowe. W tym punkcie przyjmuje radca prawny.

 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50, w godzinach:

                       W dniach od 2 do 13 grudnia:

 • w poniedziałek od 11:00 do 16:00,
 • we wtorek od 11:00 do 16:00,
 • w środę w godz. od 11:00 do 16:00,
 • w czwartek w godz. od 11:00 do 16:00,
 • w piątek w godz. od 11:00 do 15:00;

w dniach od 16 do 30 grudnia:

 • w poniedziałek od 11:00 do 15:00,
 • we wtorek od 11:00 do 15:00,
 • w środę w godz. od 11:00 do 15:00,
 • w czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,
 • w piątek w godz. od 11:00 do 15:00;

w dniach 24 i 31 grudnia punkt nieczynny

 W tym punkcie przyjmuje adwokat.

 • Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,
  Majora Hubala 4, w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00,

w dniu 24 grudnia punkt nieczynny, dyżur zostanie odpracowany 13 grudnia od godz. 8:00 do 12:00

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • we wtorek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w środę w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartek w godz. od 15:00 do 19:00,
  • w piątek w godz. od 8:00 do 12:00;

w dniu 24 grudnia punkt czynny w godz. od 8:00 do 12:00, w dniu 31 grudnia punkt czynny w godz. od 13:00 do 17:00

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.

 • Urząd Miasta Opola, Budowlanych 4, pokój nr 9, w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00.

W dniach 24 i 31 grudnia punkt czynny w godzinach od 9:00 do 13:00

 Punkt obsługuje Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Inspektor ochrony danych:

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miasta Opola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 5411328.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wyłącznie w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2018-12-31 11:45:55
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.