Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2019 rok. | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2019 rok.

dach, dachówka, pokrycie ochronne

ZAWIADOMIENIE

o dodatkowym naborze w 2019 r. wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.

Miasto Opole ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032, zadanie będzie współfinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowanego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu .

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 26 lipca 2019r. w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole, pokój 318, w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 730 – 1530, w czwartki w godzinach 730 – 1700 oraz w piątki w godzinach 730 – 1400 na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Opola w ww. Wydziale lub pobrać jako załącznik z tej strony.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków, powołaną przez Prezydenta Miasta Opola. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

– stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089);

– data wpływu do Urzędu Miasta Opola kompletnego wniosku.

Szczegółowe zasady naboru wniosków o udzielenie dofinansowania, warunki i wysokość dofinansowania, informacje o ocenie wniosków zostały określone w Uchwale Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.

UWAGA!

Z uwagi na brak szczegółowych warunków realizacji zadania w ogłoszonym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborze wniosków, Miasto Opole zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego naboru wniosków, w przypadku braku możliwości spełnienia przez Miasto Opole warunków realizacji  zdania, które zostaną określone przez WFOŚiGW w Opolu  w projekcie umowy lub innym dokumencie dotyczącym ogłoszonego naboru wniosków. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta Opola o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Miasta Opola nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Miasto Opole może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, pokój nr 318 lub pod numerem tel. 77 54 11 375.

Dokumenty do pobrania:

– Uchwała Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032.

– Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 dla wnioskodawcy.

– Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032 dla wnioskodawcy będącego spółdzielnią mieszkaniową, która dokonała wyboru wykonawcy szerszego zakresu robót, niż tylko usuwanie wyrobów zawierających azbest.

– Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku.

– Oświadczenia wnioskodawcy.

2019-06-07 13:23:22
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.