Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

UCHWAŁA NR II/27/18
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada

2019-02-08 13:27:01
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.