Mapa akustyczna dla miasta Opola | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Mapa akustyczna dla miasta Opola

Zostały zakończone  prace nad  najnowszą Mapą akustyczną miasta Opola ze stanem na 2016r.
Konieczność opracowania strategicznej mapy akustycznej oraz udostępnienia jej mieszkańcom wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.), jak również z Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/49/WE [15]. Zgodnie z ww. ustawą, Mapa akustyczna powinna składać się z części opisowej, części graficznej i streszczenia. Mapa akustyczna dla miasta Opola dostępna jest pod adresem: http://makus.um.opole.pl/VisMap/apps/opole/public/index.html, część graficzna podzielona jest na trzy moduły:

  1. Mapę hałasu – mapa obrazująca hałas na terenie miasta;
  2. Mapę przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu – mapa obrazująca wielkość przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu;
  3. Mapę wrażliwości – mapa obrazująca wartości dopuszczalne hałasu na terenie miasta.

Dla mapy hałasu dostępna jest opcja odczytu wartości hałasu we wskazanym przez użytkownika punkcie (należy wybrać symbol na mapie jak poniżej),

po kliknięciu w wybrane przez użytkownika miejsce na mapie wyświetli się komunikat:

Istnieje również możliwość odczytu hałasu na elewacji budynku objętego ochroną akustyczną (należy wybrać symbol na mapie jak poniżej),

po kliknięciu na wybrany przez użytkownika budynek wyświetli się komunikat:

Opracowana Mapa akustyczna miasta Opola posłuży m.in. do aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020”; uchwalonego przez Radę Miasta Opola 26 września 2013 r. (Uchwała XLVII/723/13 Rady Miasta Opola). Program ochrony środowiska przed hałasem będzie kontynuacją działań podjętych przez Prezydenta Miasta Opola, mających na celu polepszenie warunków życia w mieście, poprzez ograniczenie poziomu hałasu do poziomów dopuszczalnych dla wszystkich obszarów miasta, dla których zdiagnozowano w mapie akustycznej przekroczenie takich wartości.

2014-10-29 13:07:16
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.