Komisje stałe Rady Miasta Opola VII kadencji | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Komisje stałe Rady Miasta Opola VII kadencji

Składy Komisji Stałych Rady Miasta Opola – VII kadencja 2014-2018.

  1. Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy. Do zadań komisji rewizyjnej należy także opiniowanie wykonania budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu Protokoły Komisji Rewizyjnej
  2. Komisja Budżetowa Zadaniem Komisji Budżetowej jest przede wszystkim ocena kierunków polityki finansowej miasta oraz opiniowanie budżetu gminy i ocena jego realizacji. Komisja Budżetowa opiniuje także wszystkie programy i rozwiązania gospodarcze pod kątem finansowym oraz analizuje bieżący kształt dochodów gminy. Protokoły Komisji Budżetowej
  3. Komisja Infrastruktury Zadania Komisji Infrastruktury to opiniowanie kierunków polityki przestrzennej miasta, polityki inwestycyjnej w mieście, oceny gospodarki nieruchomościami oraz opiniowania polityki ochrony środowiska. Komisja Infrastruktury zajmuje się także kształtowaniem rozwiązań komunikacyjnych w Opolu, opiniowaniem wniosków o nadanie nazw ulicom i placom, opiniowaniem i udziałem w kształtowaniu rozwiązań w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, oświetlania ulic, usuwania nieczystości, odpadów komunalnych i higieny komunalnej. Ponadto zakres jej działalności obejmuje ocenę utrzymania i eksploatacji istniejącej infrastruktury komunalnej (w tym eksploatacji budynków, ulic, dróg, chodników, sieci wodnokanalizacyjnych, wysypisk komunalnych) oraz firm, zajmujących się zbieraniem i segregacją odpadów, a także wdrożeniem nowych technologii. Protokoły Komisji Infrastruktury
  4. Komisja Edukacji i Kultury Komisja Edukacji i Kultury ma za zadanie m. in. kształtowanie kierunków rozwoju polityki oświatowej w mieście. Zajmuje się także oceną funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz bazy oświatowej, kulturalnej i turystycznej Opola. Komisja opiniuje ponadto zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom oraz inicjuje przedsięwzięcia, zmierzające do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Protokoły Komisji Edukacji i Kultury
  5. Komisja Społeczna i Zdrowia Do zadań Komisji Społecznej i Zdrowia należy m. in. współtworzenie kierunków polityki zdrowotnej w mieście, czuwanie nad realizacją planów opieki zdrowotnej, a także opiniowanie projektów uchwał Rady pod kątem ich wpływu na stan zdrowia i jakość życia Opolan. Komisja Społeczna i Zdrowia zajmuje się również opiniowaniem strategii na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną programów pomocy społecznej. Protokoły Komisji Społecznej i Zdrowia
2014-09-22 15:03:43
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.