Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:

  • wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  • będącym w złym stanie technicznym,
  • posiadającym dla Opola istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe,
    w szczególności dla promowania kultury oraz historii miasta wzbogacając jego ofertę turystyczną i kulturalną.

Dotacja z Budżetu Miasta Opola przyznawana jest zgodnie z Uchwałą nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy.

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6639/18386

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może obejmować nakłady konieczne m.in. na dofinansowanie zabezpieczenia substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, drzwi, dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z § 3 ww. uchwały.

Przyznana dotacja nie może obejmować m.in. prac związanych z dociepleniem elewacji i dachów budynków, montażu rusztowań, wywozu gruzu i elementów konstrukcyjnych budynków, kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego, opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń związanych z realizacją inwestycji.

O dotację na ww. prace ubiegać się mogą podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, finansujące prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotacje do Prezydenta Miasta Opola w następujących terminach:

  • do 31 maja bieżącego roku (z pracami planowanymi do wykonania i rozliczenia w roku bieżącym),
  • do 31 sierpnia bieżącego roku (z pracami planowanymi do wykonania w roku następnym).

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Inspektor ds. ochrony zabytków Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, p. Bartłomiej Wiszniewski, pok. 4, ul. Żeromskiego 3, tel. 77 54 11 434.

2019-05-07 11:38:29
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.