E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Lotnictwo

Lotnictwo i kosmonautyka

Dla Studenta

To nowy kierunek na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Kandydat na studia powinien wykazać zainteresowanie twórczą pracą inżynierską, techniką lotniczą i jej wyzwaniami, zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką.
Absolwenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego. 
Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego. Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako piloci w lotnictwie cywilnym, jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

Więcej informacji na stronie:
www.po.opole.pl/index.php?mod=rekrutacja;kierunki_pl;wm_lotnictwo_kosmonautyka 

Dane kontaktowe
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
77 449 80 00
Lokalizacja

Pokaż zakładkę Facebooka Opole na Facebooku