Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR
Lokalizacja
Wystawy / Targi

Wystawa "Moja odpowiedź 8…" w GSW

Galeria Sztuki Współczesnej
pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Wstęp wolny

Zapraszamy na kolejną wystawę pokazującą wybrane dyplomy opolskiego plastyczniaka!

Edycja 2024 jest szczególna, albowiem prezentuje prace pierwszego rocznika absolwentów, którzy ukończyli pięcioletnie zreformowane Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych. Jest to moment sprawdzenia, przejścia, szczególnie, że czas edukacji dyplomantów zawierał wiele znaków zapytania, niespodziewanych zdarzeń (pandemia) i niepewności. Przyznać jednak musimy, że odpowiedź jest pełna, wyraźna i warta zauważenia.
Zapraszamy do GSW Aneks na prezentacje prac dyplomowych reprezentujących specjalizacje, w których kształcili się absolwenci oraz wybranej dyscypliny spośród malarstwa, rysunku i rzeźby.
• Specjalizacje 2024:
- projektowanie użytkowe – projektowanie przestrzeni (pracownia Anny Boruch-Kuńki)
- projektowanie użytkowe – projektowanie ubioru (pracownia Joanny Wrześniewskiej, nauczyciel zawodu Beata Pizoń-Jeziorowska)
- techniki graficzne - projektowanie graficzne (pracownia Macieja Markowicza, nauczyciel zawodu Marek Przysiecki);
- formy rzeźbiarskie – ceramika artystyczna (pracownia Maryli Kupczak-Zajadacz, nauczyciel zawodu Krzysztof Rzepczyński).
• Szczególność 8 edycji wiąże się także z uzupełnieniem ekspozycji w Aneksie o prace z dyscypliny wybranej przez uczniów, powstałe pod okiem nauczycieli:
- rysunek i malarstwo – prowadzący: Jolanta Golenia-Mikusz (kl. 5B), Maciej Markowicz, Zbigniew Natkaniec (kl. 5A),
- rzeźba – prowadzący: Robert Suchiński.
• Różnorodność form plastycznych sprawia, że język wypowiedzi twórczej absolwentów liceum jest różnorodny, bogaty i pełen ciekawych tropów. Młodzież ma otwartość, ma fantazję i odwagę by dać swoją odpowiedź.
• Autorzy/rki prac:
- projektowanie przestrzeni (kl. 5 PSLPa)
Bernadetta Lepich – Bathhouse, projekt
Joanna Walków – "W kręgu sztuki" - projekt
- projektowanie ubioru (kl. 5 PSLPa):
Nel Baron - ubiór inspirowany techniką origami
Julia Dołhasz – zestaw inspirowany op-artem
- ceramika (kl. 5 PSLPb)
Marta Buczarska – „Relacje – oddziaływania międzyludzkie”, zestaw form ceramicznych
Izabella Grobbel – „Pion? Konstrukcja bańkowa”
Dominika Hońka – „Peron drugi”, malarstwo
- projektowanie graficzne (kl. 5 PSLPb)
Weronika Dec - Branding fikcyjnej kawiarni "Kaffa" inspirowanej kulturą Etiopii
Julia Medelnik - Zestaw kart edukacyjnych dla dzieci, poświęconych polskiej kulturze ludowej, inspirowanych twórczością Zofii Stryjeńskiej
- dyscyplina:
Joanna Walków – „Portret”, malarstwo
Nel Baron - „Dolly - ingerencja w naturę”, malarstwo
Emilia Janowska – „Siła żywiołu”, malarstwo
Magdalena Mijal – „Relacja człowieka z naturą", tryptyk malarski
Jagoda Samek – ”Wiara. Nadzieja. Miłość.”, tryptyk rzeźbiarski
Marta Buczarska – „Portret rodzinny”, malarstwo
Weronika Dec – „Chwila”, malarstwo
Mateusz Mościcki – „Cisza”, malarstwo
• Koordynacja wystawy: Patrycja Kucik