E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Lokalizacja
Wystawy / Targi

Wystawa "Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta" w MŚO

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Mały Rynek 7
45-023 Opole
Wstęp wolny

Jakie znaczenie dla Opola miało powstanie tu na przestrzeni kilkudziesięciu lat dziewięciu cementowni? Jakie wartości ma zachowany jeszcze zasób materialny dawnych cementowni? Czy historia przemysłu cementowego wymaga wyeksponowania i opowiedzenia w przestrzeni miasta, czy w obiekcie muzealnym? Co mieszkańcy (ale też nasi goście) wiedzą na temat historii industrialnej Opola? To pytania pojawiające się w dyskusjach nad historią Opola drugiej połowy XIX i XX wieku, które skłoniły nas do refleksji i poszukiwania odpowiedzi w formie przygotowania wystawy czasowej "Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta".

Dziedzictwo przemysłowe

Prezentacja dziedzictwa przemysłowego jest trudnym wyzwaniem, jest to zasób materialny najsłabiej rozpoznany i rzadko podlegający ochronie. W Opolu część cementowni została całkowicie zburzona, obiekty niektórych są zaadaptowane na inne cele lub stoją puste – od lat bez wyposażenia i przedmiotów związanych z przetwarzaniem surowców, produkcją cementu, zachowało się stosunkowo niewiele dokumentów, planów i innych pamiątek. Odchodzą także ludzie, którzy pamiętają działalność cementowni opolskich w drugiej połowie XX wieku. Sytuacja ta wpisuje się dokładnie w konkluzje określone przez jednostki zajmujące się ochroną dziedzictwa przemysłowego Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS i Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, że: Dziedzictwo przemysłowe jest niezwykle podatne na zniszczenie, często jest zagrożone, tracone z powodu braku świadomości i właściwej oceny jego znaczenia, braku należytej dokumentacji lub ochrony, ale także w następstwie zmieniających się trendów ekonomicznych, negatywnego postrzegania rozwiązań dotyczących ochrony środowiska lub po prostu na skutek znacznych rozmiarów i złożoności obiektów .

Cementownia Odra i Górażdże

Jako muzealnicy nie zmienimy trendów ekonomicznych, mamy świadomość, że dwie działające opolskie cementownie: Odra w Opolu i Górażdże w Choruli dostosowują swoje obiekty i technologie do aktualnych procesów produkcyjnych i wymagań ochrony środowiska, ale wspólnie z nimi oraz z samorządami możemy włączyć się w Europejską Strategię Promocji Dziedzictwa Przemysłowego  i zaprezentować wartości przemysłu cementowego, a tym samym przyczynić się do zmiany wiedzy i świadomości Opolan na temat znaczenia cementowni dla rozwoju gospodarczego, urbanistycznego i społecznego Opola i okolic oraz zaakceptowania, że jest to nasz unikalny wyróżnik, który odpowiednio wyeksponowany i wypromowany może przyczynić się do budowania tożsamości mieszkańców oraz wiele wnieść do rozwoju lokalnego i regionalnego.