E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Termin zgłaszania kandydatur za 2020 rok

Dla Mieszkańca
Statuetka Jana Całki

Już po raz piąty zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzimy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego 2021 roku w dwóch kategoriach:

1. „Lider Społeczny Roku” – nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
2. „Pożytek Roku” – nagroda dla organizacji pozarządowej , która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

 Kandydatów mogą zgłaszać:

1. Instytucje;
2. Rady dzielnic;
3. Organizacje pozarządowe;
4. Co najmniej 10 mieszkańców Opola.

W konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni Miasta oraz członkowie Kapituły.

Termin składania ofert:

Od 2 stycznia do 15 lutego 2021 roku.

Formularze obowiązujące:

1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR-I.0050.627.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów kart zgłoszeń do Nagrody im. Jana Całki.
2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr OR-I.0050.627.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów kart zgłoszeń do Nagrody im. Jana Całki
3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
- w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
lub
- w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl, a oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod nr telefonu 77 44 61 568, 77 44 61 571, adresem ngoatum [dot] opole [dot] pl  lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 206.

Tagi
Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja