Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!

Dla Mieszkańca
Dziecko rysujące

Miasto Opole realizowało projekt partnerski pn. Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W projekcie uczestniczyło 8 żłobków:

- 5 żłobków miejskich (nr: 2, 3, 4, 9 i Pomnik Matki Polki),
- 3 żłobki prywatne (Akademia Kinder Centrum, Niedźwiadek, Kraina Marzeń).

Realizację projektu zaplanowano na okres:  01.06.2016 r.-31.01.2022 r. (postęp rzeczowy ), 01.04.2022 r. (postęp finansowy).

Cel projektu to zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę.
Rodzicom /opiekunom prawnym dzieci  zaoferowano wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwiły rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewniły dzieciom bezpieczeństwo i rozwój.
Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

W ramach projektu:

- utrzymywano istniejące miejsca w żłobkach (w tym np. finansowano koszty wynagrodzeń personelu),
- powstały nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym (utworzono wszystkie z zaplanowanych do utworzenia 109 nowych miejsc),
- w wybranych placówkach żłobkowych przeprowadzono prace remontowe, a każdy żłobek zakupił  pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych,
- wsparcie otrzymało blisko 500 rodziców.

 

Nr wniosku / projektu: RPOP.07.06.00-16-0007/16

Tytuł projektu: Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!

Okres realizacji projektu: 01.06.2016r. – 01.04.2022r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 6 646 508,46

Wnioskowana kwota wsparcia: 5 901 418,46

 

 

 

Logo UE

 

logo Opolskie dla Rodziny

 

Załączniki
pdf Regulamin
Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja