E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Rada Kobiet w Opolu

Dla Mieszkańca
Rada Kobiet w Opolu plakat

Ruszył nabór do Rady Kobiet w Opolu. Nabór potrwa do 6 czerwca.

Uprawnione do zgłaszania kandydatek są:

  1. instytucje, przez które należy rozumieć organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne tych organów;
  2. rady dzielnic Opola;
  3.  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
  4. co najmniej 10 mieszkańcom Opola, przez których należy rozumieć osoby, które złożyły oświadczenie o zamieszkiwaniu w Opolu.

Kobiety zainteresowane członkostwem w Radzie mogą zgłaszać swoje kandydatury, jeżeli nie zostały zgłoszone przez podmioty wskazane wyżej.

Zgłoszenia są przyjmowane mailowo pod adresem: ngoatum [dot] opole [dot] pl na formularzu dostępnym w załączeniu.

Wypełniony formularz można również przynieść osobiście do Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 Opole.

Rada Kobiet stanie się kolejnym podmiotem konsultacyjnym w Opolu i wzmocni dialog władz miasta z mieszkankami i mieszkańcami. Wśród zadań przyszłej rady jest między innymi:

  • wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
  • współpraca z Prezydentem, w szczególności w zakresie wspierania organizacji akcji społecznych oraz wydarzeń podejmujących tematy kobiece oraz dotyczące równouprawnienia, w tym opiniowanie i konsultowanie działań podejmowanych w Opolu w zakresie równości i respektowania praw kobiet.  
Załączniki
Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja