Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

„Partnerstwo w Edukacji” – „Partnership in Education” – projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+

Dla Mieszkańca
Nauczycielka z oczniami w klasie

Baner z logotypami

MIASTO OPOLE realizuje projekt pn. „Partnerstwo w Edukacji” na który w ramach programu Erasmus+ otrzymało Akredytację na lata 2023 – 2027 w sektorze Edukacja szkolna, Numer Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000104079.

W ramach Projektu powstało konsorcjum pomiędzy MIASTEM OPOLE, pełniącym rolę koordynatora, a 19 opolskimi szkołami: Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Św. Wojciecha w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 30 w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr V w Opolu przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr XI im. Generała Władysława Andersa w Opolu, Zespołem Szkół Mechanicznych w Opolu oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.

Projekt zakłada wizyty kadry zarządzającej i nauczycieli opolskich szkół oraz przedstawicieli Wydziału Oświaty i UMO w szkołach miast partnerskich Opola tj. Ingolstadt – Niemcy, Carrara – Włochy, Grasse – Francja, Alytus – Litwa, Kuopio – Finlandia, w celu nawiązania międzynarodowej współpracy w obszarze edukacji, przeprowadzenia obserwacji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w 5 głównych obszarach: Polityka oświatowa, Edukacja włączająca, Nowoczesne metody rozwijania kompetencji kluczowych, Edukacja ekonomiczna i orientacja zawodowa, a także Aspekty jakości i efektywności pracy szkoły.

Numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126469 

Okres realizacji: 01.06.2023 r. - 31.08.2024 r.

Wartość dofinansowania: 62 369,00 EUR.

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Dane kontaktowe
Wydział Oświaty
ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
Lokalizacja