E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Ostrzeżenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

Dla Mieszkańca
Dym

KOMUNIKAT 2/PD/2020 z dnia 20.04.2020 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

(Ostrzeżenie)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu[1] w roku 2020.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń bezno(a)pirenu, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1.     pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsArKr),
    
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Prudnik, ul. Podgórna (OpPrudPodgorMOB);
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast);
  • Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego (OpStrzOpWyszMOB).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa.


[1] 1 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Dane kontaktowe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8 / ul. Krawiecka 13
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
Lokalizacja

Pokaż zakładkę Facebooka Opole na Facebooku