E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Nieodpłatna pomoc prawna - jak uzyskać pomoc?

Dla Mieszkańca
Nieodpłatna pomoc prawna

Uwaga! Zmiana sposobu udzielania porad od dnia 1 grudnia 2021 roku.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną spowodowaną wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 roku do odwołania wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Opolu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej usługi będą świadczone ZDALNIE przez telefon lub pocztę email.
Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu (77) 54-11-356. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając email na adres nppatum [dot] opole [dot] pl lub rejestrując się na stronie: np.ms.gov.pl.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2021 r.:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Dom Dziennego Pobytu "Malinka", ul. Piotrkowska 2, 45-305 Opole, w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 10:00 do 14:00,
  • we wtorek w godz. od 10:00 do 14:00,
  • w środę w godz. od 8:30 do 12:30,
  • w czwartek w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w piątek w godz. od 7:30 do 11:30;

W dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) punkt będzie nieczynny, w zamian w dniu 23 grudnia 2021 r. (czwartek) dodatkowy dyżur będzie pełniony w godzinach od 12:00 do 16:00 W tym punkcie przyjmuje radca prawny. Tutaj można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne (dzwoniąc na nr tel. podany wyżej).

 • Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 (pokój 403), w godzinach:
  • w poniedziałki od 8:00 do 12:00,
  • we wtorki od 8:00 do 12:00,
  • w środy w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w czwartki w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w piątki w godz. od 8:00 do 12:00;

W dniach 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz 31 grudnia 2021 r. (piątek) punkt będzie nieczynny.
W zamian za to zostaną wydłużone dyżury w następujących dniach:

    2.12.2021 (czwartek) –  w godz. 07:30 - 13:30
    9.12.2021 (czwartek) – w godz. 07:30 – 13:30
    17.12.2021 (piątek) – w godz. 08:00 – 13:00

W tym punkcie przyjmuje adwokat. Tutaj można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne (dzwoniąc na nr tel. podany wyżej).

 • Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu, Majora Hubala 4, w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00,

W dniach 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz 31 grudnia 2021 r. (piątek) dyżury będą odbywać się w następujących godzinach:

    24.12.2021 r. (piątek) – w godz. 08:00 – 12:00,
    31.12.2021 r. (piątek) – w godz. 12:000 – 16:00

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola. Tutaj można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), prowadzi poradnictwo obywatelskie w godzinach:  
  • w poniedziałki od 8:00 do 12:00,
  • we wtorki od 15:00 do 19:00,
  • w środy od 8:00 do 12:00,
  • w czwartki od 15:00 do 19:00,
  • w piątki od 8:00 do 12:00.

W dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) punkt będzie nieczynny, w zamian za to dyżur w dniu 3 grudnia 2021 r. (piątek) zostanie wydłużony do godz. 16:00.

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola. W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie. Tutaj można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.

 • Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 (pokój 403) w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00,

Punkt obsługuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza. W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie. Tutaj można umówić się na spotkanie mediacyjne (dzwoniąc na nr tel. podany wyżej). Nieodpłatne mediacje prowadzone są w każdym dniu tygodnia po wcześniejszym umówieniu. W przypadku braku umówionych mediacji prowadzone jest poradnictwo obywatelskie.


Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Kto może udzielić nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają wykwalifikowani doradcy.

Kto może prowadzić  nieodpłatną mediację?

Mediację przeprowadzają wykwalifikowani mediatorzy.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Wykaz punktów w województwie opolskim: www.gov.pl/web/uw-opolski/wykaz-punktow

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja