E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku

Dla Mieszkańca
Widok na Opole z lotu ptaka

Programy rewitalizacji stanowią narzędzie zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. Dokumentem koordynującym wszelkie procesy wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu jest lokalny lub gminny program rewitalizacji.
W przypadku stolicy województwa opolskiego, dokumentem koordynującym takie procesy jest Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku przyjęty przez Radę Miasta Opola w dniu 24 listopada 2016 r. uchwałą nr XXXIV/664/16. Program ten określa m.in. cele, wyznacza obszar rewitalizacji oraz wskazuje planowane działania związane z odnową miasta w najbliższych latach.

Zgodnie z właściwymi wytycznymi Lokalny Program Rewitalizacji to dokument składający się z kilku części. Pierwszą część stanowi opis podstawowych założeń opracowania Programu. W części drugiej zamieszcza się opis jego powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Trzecia część dokumentu przedstawia uwarunkowania społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne i środowiskowe miasta. W dalszej części przedstawia się również: procedurę delimitacji obszaru rewitalizacji wraz z charakterystyką potrzeb związanych z odnową tkanki urbanistycznej, wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, wyznacza się cele rewitalizacji, a także odpowiadające im kierunki działań oraz poszczególne przedsięwzięcia. Niezbędnym elementem Programu jest także określony system jego zarządzania i realizacji .

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku oraz raportami z jego realizacji.

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja

Pokaż zakładkę Facebooka Opole na Facebooku