E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs im. Danuty Sokołowskiej

Dla Mieszkańca
Danuta Sokołowska

Prezydent Miasta Opola zgodnie z § 10 ust 1 Regulaminu przyznawania nagrody im. Danuty Sokołowskiej podaje do publicznej wiadomości informacje o zgłoszonych kandydaturach w 2021 roku

Do konkursu Wolontariusz Roku 2021 zgłoszono następujących kandydatów:

1.  Kyryło Matvviichuk
2.  Damian Niesłony
3.  Bartosz Birecki
4.  Julia Violetta Woźnica
5.  Maria Bezak
6.  Karolina Włodarska
7.  Krzysztof Maciuszek
8.  Jakub Czerniak
9.  Anna szczepanowska
10.  Hanna Brodziejewska
11.  Anastasiia Prokhorchuk
12.  Dorota Gizińska
13.  Aleksandra Skwirut
14.  Anna Bilovol
15.  Inha Atrakhova
16.  Magdalena Niemczyk
17.  Martyna Niemczyk
18.  Grzegorz Filipowski
19.  Aleksander Giziński
20.  Alicja Smajda
21.  Helena Yerypałowa
22.  Olga Yurieva
23.  Irena Bota
24.  Waldemar Grzyl
25.  Filip Pelczarski
26.  Mirosław Frydel
27.  Mariana Lozova
28.  Edmund Wajde
29.  Danuta Jakubiak
30.  Anna Pańków
31.  Kacper Lewandowski    

Uwagi, które mogą wpłynąć na ocenę ww. kandydatur i z którymi powinna zapoznać się Kapituła konkursowa, prosimy przesyłać  w ciągu 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia na adres ngoatum [dot] opole [dot] pl

 


Zapraszamy serdecznie wolontariuszy, instytucje, organizacje pozarządowe, rady dzielnic Miasta Opola, do zgłaszania kandydatur do Nagrody WOLONATARIUSZA ROKU 2021, noszącej imię Danuty Sokołowskiej.

Danuta Sokołowska zaangażowaniem i długoletnią pracą charytatywną wpisała się bardzo wyraziście w działalność społeczną Miasta Opola. Radna i wieloletni nauczyciel. Pełniła funkcje: Prezesa Stowarzyszenia Nasza Dzielnica Śródmieście w Opolu; Wiceprezesa Stowarzyszenia Opole Na TAK w Opolu; Członka Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego; Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Śródmieście; Przewodniczącej ZP Caritas PiP w Opolu; Komendanta XX Szczepu Nieprzetartego Szlaku ZHP Hufca Opole, Chorągwi Opolskiej im. Janusza Korczaka przy ZSS w Opolu- w stopniu Harcmistrza; Zastępcy Przewodniczącego Hufcowego Sądu Harcerskiego Komendy Hufca ZHP Opole oraz Chorągwi Opolskiej; Członka chóru Ave Verum Pil w Opolu; Ogólnopolskiego Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Opolskiej ds. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Brzegach i Opolu; Wolontariusza Ogólnopolskiej Harcerskiej Grupy Ratowniczej i aktywnego uczestnika wolontariusza Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Brzegach i Opolu. Za w/w działania w ramach ŚDM otrzymała dyplom uznania - podziękowanie od Wojewody Opolskiego Adama Czubaka, Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy; Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka piesza nizinna; Sekretarza - Członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej; członka Towarzystwa Naukowego Polonia — Kresy; Członka Klubu Inteligencji Katolickiej.

Nagroda jest formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu, zgłaszać można w formie pisemnej lub elektronicznej w dniach 8 - 19 listopada 2021 roku na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola (ul. Damrota 1 Opole) lub za pośrednictwem adresu mailowego ngoatum [dot] opole [dot] pl

Zgłoszenie kandydatury wymaga dostarczenia:

- wzoru zgłoszenia, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie,
- poświadczenia wykonywania pracy wolontariackiej (porozumienie lub zaświadczenie),
- zgody kandydata (oświadczenie),
- dodatkowo: można załączyć pisemne opinie o wykonywaniu pracy wolontariusza.

Wzory wymienionych wyżej dokumentów załączone są poniżej. W przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni, zgodę na udział w konkursie, udzielenie informacji o jego działalności i wykorzystanie wizerunku wyrazić muszą jego opiekunowie prawni.

Laureatów konkursu poznamy już w grudniu! A uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas tegorocznej Gali Wolontariatu.

 

1. Zarządzenie - Regulamin + załączniki www.prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document

2. Zarządzenie - Terminy  www.prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document

3. Zarządzenie - Fundusz www.prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/14824

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja