Seniorzy i pomoc społeczna

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Odwołane zostały zajęcia dla seniorów w domach dziennego pobytu i Centrum Informacyjno- Edukacyjnym „Senior w Opolu”. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują osoby starsze, samotne i niepełnosprawne.

W przypadku konieczności uzyskania pomocy do dyspozycji mieszkańców jest telefon: 77 40 05 955 (w godzinach 7.30-15.00), 77 45 56 390 (w godzinach 8.00-20.00).

Posiłki w domach dziennego pobytu wydawane są na wynos do menażek. W punktach obsługi klientów MOPR stosuje się dezynfekcję klamek, poręczy oraz sprzętu biurowego. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej zainstalowane zostały lampy bakteriobójcze. Osoby samotne, które nie opuszczają miejsce zamieszkania w ramach usług opiekuńczych mają dostarczane gorące posiłki i produkty zaspakajające niezbędne potrzeby życiowe. Pracownicy socjalni wykonujący czynności w terenie zostali zaopatrzeni w środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki.

Miasto pomaga seniorom

Chodzi o osoby powyżej 70. roku życia, osoby samotne i niepełnosprawne, które w czasie zagrożenia koronawirusem nie wychodzą z domu. Wszyscy oni mogą liczyć na pomoc Miasta.

Czynne są całodobowe numery telefonów przypisane do każdej dzielnicy. W zależności od tego, w której dzielnicy senior mieszka, będzie miał do dyspozycji numer, pod który można zgłaszać wszystkie potrzeby, również konieczność dostarczenia zakupów. Ta forma pomocy dedykowana jest osobom 70 plus, samotnym i niepełnosprawnym. Wszystkie telefony są do dyspozycji seniorów do odwołania.

Jednocześnie pod numerem 604 830 767 uruchomiony został całodobowy dyżur psychologów, którzy będą do dyspozycji mieszkańców Opola. W godzinach o 8:00 do 20:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowych czynny będzie także numer telefonu (77 4556390 do 2, wew. 2), pod który mogą się zgłaszać mieszkańcy Opola z różnymi inicjatywami i pomysłami.

MAPA ZGŁASZANIA POTRZEB

(Osoby starsze 70+ i osoby niepełnosprawne)

Wszystkie potrzeby w sprawie uzyskania pomocy  należy zgłaszać w godzinach od 8.00 do 15.00:

 1. Armii Krajowej (ZWM)  77 402 7016, 77 402 70 17,
 2. Chabry-  nr telefonu   77 456 91 67,
 3. Zaodrze – nr telefonu   77 457 54 90 lub 77 457 54 93,
 4. Malinka- nr telefonu 77 459 81 04
 5. Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze – 77 40 05 972 lub 77 40 05 975, 77 40 05 978
 6. Grotowice, Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka – 77 45 35 119 lub 77 454 47 50 w. 24, 26
 7. Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś, Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice,  Winów, Zakrzów – 77 457 54 90 lub 77 457 54 93
 8. Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice , Wróblin – 532 316 605 i 532 316 606,

Wszystkie potrzeby w sprawie uzyskania pomocy należy zgłaszać w godzinach od 15.00 do 8.00 pod nr telefonu dla dzielnic wskazanych  wyżej w punktach 1-4:

 • 504 900 158,

Dla dzielnic wskazanych wyżej w punktach 5-8

 • 504 900 147.
 1. W Opolu jest 19 071 osób 70+ w tym: mężczyzn – 7 088, kobiet- 11 812.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie deklaruje gotowość szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców ( pod warunkiem otrzymania materiału).
 3. Całodobowy dyżur psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej –  nr telefonu  604 830 767,  
 4. 300 osób starszych z niepełnosprawnością objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.
 5. 840 osób starszych i z niepełnosprawnością pracownicy MOPR monitorują telefonicznie.