Seniorzy i pomoc społeczna

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Odwołane zostały zajęcia dla seniorów w domach dziennego pobytu i Centrum Informacyjno- Edukacyjnym „Senior w Opolu”. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują osoby starsze, samotne i niepełnosprawne.

W przypadku konieczności uzyskania pomocy do dyspozycji mieszkańców jest telefon: 77 40 05 955 (w godzinach 7.30-15.00), 77 45 56 390 (w godzinach 8.00-20.00).

Posiłki w domach dziennego pobytu wydawane są na wynos do menażek. W punktach obsługi klientów MOPR stosuje się dezynfekcję klamek, poręczy oraz sprzętu biurowego. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej zainstalowane zostały lampy bakteriobójcze. Osoby samotne, które nie opuszczają miejsce zamieszkania w ramach usług opiekuńczych mają dostarczane gorące posiłki i produkty zaspakajające niezbędne potrzeby życiowe. Pracownicy socjalni wykonujący czynności w terenie zostali zaopatrzeni w środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki.

Informacja Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK

w związku z zagrożeniem koronawirusem Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że na dn. 16.03.2020 r. (poniedziałek):

w Punkcie Socjalnym PCK w Opolu:

·         skrócony jest czas wydawania posiłków (do 2 godz.),

·         od dn. 15.03.2020 r. (niedziela) wydawanie gorących posiłków odbywa się tylko na wynos (przez „okienko”),

·         zamknięta jest świetlica dla korzystających z Punktu (bez możliwości spożywania posiłków i przebywania wewnątrz),

·         od dn. 14.03.2020 r. (sobota) do grupy beneficjentów (ok. 25 osób) z MOPOBiU w Opolu (Noclegownia) są dowożone posiłki w naczyniach jednorazowych.

w Punkcie Opieki PCK w Opolu:

·  Na dzień 16.03.2020 r. ogółem 10 podopiecznych zawiesiło świadczenie usług opiekuńczych (zleconych przez MOPR w Opolu) z powodu obawy przed koronawirusem (profilaktycznie, bez obserwowalnych objawów chorobowych).

1 opiekunka przebywa na kwarantannie (po powrocie z zagranicy, bez kontaktu z podopiecznymi).

·         Obecnie dokonujemy analizy, aby przeorganizować i ograniczyć czas pracy opiekunek (przy zachowaniu bezpieczeństwa i niezbędnych potrzeb naszych podopiecznych).

Pozostałe ośrodki środowiskowe i społeczne także zawiesiły działalność

W trosce o zdrowie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wprowadzono zakaz wyjścia mieszkańców poza teren Domu. Zawieszono także działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia”.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym wprowadzono zakaz odwiedzin oraz przemieszczania się mieszkającym tam osobom między budynkami. Odwołano zajęcia dla seniorów w domach dziennego pobytu i Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”.

W ORS „Szansa” obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin. Zawieszono działalność punktów obsługi prawnej funkcjonujących na terenie komórek organizacyjnych MOPR  (Dom Złotej Jesieni, ul. Hubala 4,, ul. Armii Krajowej 36, ul. Małopolska 20a). Zawieszono przyjmowanie darów. Wprowadzono wydłużony czas wypłat w kasie MOPR z jednoczesnym wprowadzeniem numerków z konkretnie określoną godziną wypłaty świadczenia. Zawieszono dystrybucję Banku Żywności. Od 16 marca domy dziennego pobytu zawieszają całkowicie działalność. W domach będą wydawane posiłki w formie suchego prowiantu, dla osób, którym posiłki są dostarczane do miejsca zamieszkania w ramach usług opiekuńczych oraz dla osób, które są uprawnione do posiłków bezpłatnych.

Decyzją wojewody czasowe zawieszenie działalności (od 12 do 25 marca) obowiązuje w placówkach wsparcia dziennego, centrach i klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Miasto pomoże seniorom

Chodzi o osoby powyżej 70. roku życia, osoby samotne i niepełnosprawne, które w czasie zagrożenia koronawirusem nie wychodzą z domu. Wszyscy oni mogą liczyć na pomoc Miasta.

Już dzisiaj w godzinach popołudniowych będą czynne całodobowe numery telefonów przypisane do każdej dzielnicy. W zależności od tego, w której dzielnicy senior mieszka, będzie miał do dyspozycji numer, pod który można zgłaszać wszystkie potrzeby, również konieczność dostarczenia zakupów. Ta forma pomocy dedykowana jest osobom 70 plus, samotnym i niepełnosprawnym. Wszystkie telefony są do dyspozycji seniorów do odwołania.

Jednocześnie pod numerem 604 830 767 uruchamiany jest całodobowy dyżur psychologów, którzy będą do dyspozycji mieszkańców Opola. W godzinach o 8:00 do 20:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowych czynny będzie także numer telefonu (77 4556390 do 2, wew. 2), pod który mogą się zgłaszać mieszkańcy Opola z różnymi inicjatywami i pomysłami.

MAPA  ZGŁASZANIA  POTRZEB

(Osoby starsze 70+ i osoby niepełnosprawne)

Wszystkie potrzeby w sprawie uzyskania pomocy  należy zgłaszać w godzinach od 8.00 do 15.00:

 1. Armii Krajowej (ZWM)- nr telefonu  77 402 7016, 77 402 70 17,
 2. Chabry-  nr telefonu   77 456 91 67,
 3. Zaodrze – nr telefonu   77 457 54 90 lub 77 457 54 93,
 4. Malinka- nr telefonu 77 459 81 04
 5. Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze – nr telefonu  77 40 05 972 lub 77 40 05 975, 77 40 05 978
 6. Grotowice, Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka – nr telefonu 77 4535119 lub 77 454 47 50 w. 24, 26
 7. Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś, Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice,  Winów, Zakrzów – nr telefonu 77 457 54 90 lub 77 457 54 93
 8. Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice , Wróblin – nr telefonu 532 316 605 i 532 316 606,

Wszystkie potrzeby w sprawie uzyskania pomocy należy zgłaszać w godzinach od 15.00 do 8.00 pod nr telefonu 

dla dzielnic wskazanych  wyżej w punktach 1-4

Tel: 504 900 158

dla dzielnic wskazanych wyżej w punktach 5-8

Tel: 504 900 147.

 1. W mieście Opolu jest 19 071 osób 70+ w tym: mężczyzn – 7 088, kobiet- 11 812.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie deklaruje gotowość szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców ( pod warunkiem otrzymania materiału).
 3. Całodobowy dyżur psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej –  nr telefonu  604 830 767,  
 4. 300 osób starszych z niepełnosprawnością objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.
 5. 840 osób starszych i z niepełnosprawnością pracownicy MOPR monitorują telefonicznie.