Pomoc dla Przedsiębiorców (Covid-19)

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),  które dodatkowo wzmacniają i akcentują możliwości i uprawnienia w zakresie wsparcia kierowanego przez samorząd lokalny, Prezydent Miasta Opola przedstawia pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w tej szczególnej sytuacji. Rozwiązania lokalne będą na bieżąco dopasowywane do nowych rozwiązań prawnych rangi ustawowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi regulacjami w załączonej prezentacji.                                           

Poniżej lista oferowanych form pomocy dla Przedsiębiorców:


Najem lokali użytkowych
Informacje w sprawie zwolnień z czynszu udzielane są pod numerem telefonu 774435742, oraz adresem e-mail: wsparcie-najem@um.opole.pl
Więcej informacji: www.opole.pl/dla-mieszkanca/najem-lokali-uzytkowych


Dzierżawa Informacje w zakresie ulg udzielane są pod numerem telefonu774511875, oraz adresem e-mail wsparcie-dzierzawa@um.opole.pl
Więcej informacji: www.opole.pl/dla-mieszkanca/dzierzawa


Podatki i opłaty lokalne
Informacje w zakresie ulg udzielane są pod numerem telefonu 774511976, oraz adresem e-mail wsparcie-podatki@um.opole.pl
Więcej informacji: www.opole.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne-1


Pozostałe należności miejskie
Informacje w zakresie ulg udzielane są pod numerem telefonu 774511966, oraz adresem e-mail wsparcie-inne@um.opole.pl
Więcej informacji: www.opole.pl/dla-mieszkanca/pozostale-naleznosci-miejskie


Uchwały i zarządzenia
Więcej informacji: www.opole.pl/dla-mieszkanca/uchwaly-i-zarzadzenia