Organizacja Miejskich Jednostek

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych prosi o ograniczenie wizyt

 • Kontakt z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu i załatwianie spraw wyłącznie drogą telefoniczną, mailową na adres mzlk@mzlk.opole.pl bądź za pomocą tradycyjnej poczty. Wykaz telefonów dostępny jest na stronie internetowej MZLK: www.mzlk.opole.pl,
 • Korespondencję kierowaną do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych można również pozostawić w specjalnie przygotowanych do tego celu i oznakowanych urnach znajdujących się na parterze przy wejściu do budynku oraz na VIII i na IX piętrze w siedzibie jednostki przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

Przejdź na stronę Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych ->> www.mzlk.opole.pl

Miejski Zarząd Dróg zamknięty dla swobodnego poruszania się

 • W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny, za pomocą platformy EPUAP, PEUP oraz listownie.
 • Wszystkie dane kontaktowe są dostępne na stronie www.mzd.opole.pl.

Przejdź na stronę Miejskiego Zarządu Dróg ->> www.mzd.opole.pl

Miejskie Centrum Świadczeń

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. będzie można swobodnie wejść do budynku, w którym mieści się siedziba Miejskiego Centrum Świadczeń. Budynek będzie otwierany o godzinie ósmej rano. W związku z powyższym rozszerzamy bezpośrednią obsługę klienta w Miejskim Centrum Świadczeń. Obsługa odbywać się będzie w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, wtorek, środa          8:00 do 15:00
 • Czwartek                                       8:00 do 16:30
 • Piątek                                            8:00 do 13:30

Obsługa klienta nadal odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i pracowników. W związku z tym prosimy, aby po wejściu do budynku, a przed załatwieniem sprawy, zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki oraz mieć zasłonięte usta i nos. Niezbędne będzie również zachowanie 1,5 m dystansu między osobami.

 • Na sali obsługi klienta będzie mogło przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi tj. maksymalnie 13 osób.W związku z tym prosimy, aby do urzędu przychodziły tylko osoby załatwiające swoje sprawy bez osób towarzyszących.
 • Bezpośrednie wejście do siedziby MCŚ na 7. piętrze będzie zamknięte,
  na drzwiach będzie zamontowany dzwonek, za pomocą którego będzie można przywołać pracownika. 
  W sytuacji, gdy na sali obsługi będą zajęte wszystkie stanowiska, pozostali klienci będą musieli poczekać na korytarzu na 7 piętrze obok wind na swoją kolej.

Ponadto informujemy, że na 7. piętrze obok wind będą dostępne formularze wniosków i innych dokumentów. Do odwołania została wyłączona funkcja umawiania wizyt przez Internet.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.

W razie pytań lub wątpliwości można dzwonić pod następujące numery telefonów:

 • 77 44 35 700
 • 77 44 35 704
 • 77 44 35 706
 • 77 44 35 707
 • 77 44 35 708
 • 77 44 35 711
 • 77 44 35 716

Jednocześnie informujemy, że nadal istnieją alternatywne możliwości kontaktu z MCŚ i możliwość złożenia wniosków i dokumentów:

 1. Załatw sprawę przez Internet
  Warunkiem korzystania z elektronicznych narzędzi urzędowych, czyli portalu Emp@tia lub platformy ePUAP jest posiadanie Profilu Zaufanego albo Podpisu kwalifikowanego.

UWAGA! Wysyłane przez e-mail skany dokumentów oraz wnioski nie są akceptowalne.

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem zachęcamy do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu, za pomocą Profilu Zaufanego.
Poniżej szczegółowa instrukcja jak założyć Profil Zaufany.
www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/zalatw-sprawe-bez-wychodzenia-z-domu

 1. Wyślij dokumenty pocztą.
  Wnioski i dokumenty można także wysyłać do urzędu pocztą na adres:
  Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole ul. Ozimska 19.

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw w Miejskim Centrum Świadczeń, w tym wzory wypełniania wniosków, znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Świadczeń.


Przejdź na stronę Miejskiego Centrum Świadczeń ->> www.mcs.opole.pl