Organizacja Miejskich Jednostek

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych prosi o ograniczenie wizyt

Od 1 czerwca 2020 roku Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wznowił przyjęcia klientów w siedzibie jednostki. Warunkiem koniecznych jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu celem umówienia Państwa osobistej wizyty w siedzibie jednostki w konkretnym ustalonym terminie, posiadanie przez klienta maseczki ochronnej, poddanie się przed wizytą pomiarowi temperatury (osoby z temperaturą powyżej 37oC nie będą wpuszczane na teren jednostki), poddanie się dezynfekcji rąk oraz wpisanie do rejestru klientów.

 • Sprawy czynszowe i windykacyjne – 77 / 44-61-179 (180)
 • Sprawy rozliczeń mediów – 77 / 44-61-172
 • Sprawy dotyczące zawierania umów najmu – 77 / 44-61-182
 • Sprawy techniczne, remontowe i awarie – 77 / 44-61-162
 • Sprawy eksploatacyjne i wspólnot mieszkaniowych – 77 / 44-61-168
 • Sprawy ogólne – 77 / 44-35-736

Przejdź na stronę Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych ->> www.mzlk.opole.pl

Miejski Zarząd Dróg zamknięty dla swobodnego poruszania się

 • Załatwienie spraw będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty przez telefon . Obsługa Klientów odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno Klientów jak i pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Wizyty powinny dotyczyć tylko pilnych spraw.
 • W pozostałych przypadkach zachęca się do korzystania z mobilnych form komunikacji takich jak ePUAP, telefon, mail oraz tradycyjna poczta. Wszystkie dane znajdują się na stronie internetowej http://www.mzd.opole.pl/kontakt/
 • Można też zostawić korespondencje w specjalnej szarej skrzynce znajdującej się przy wejściu do siedziby MZD w Opolu przy ulicy Firmowej 1.

Przejdź na stronę Miejskiego Zarządu Dróg ->> www.mzd.opole.pl

Miejskie Centrum Świadczeń

Wizyty klientów będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na termin przez telefon oraz będą dotyczyły tylko pilnych spraw wymagających osobistego kontaktu. Rezerwacja wizyt będzie się odbywała się pod nr-em telefonu: 77 44 99 830 w godzinach pracy centrum. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie spowoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej, telefonicznej rejestracji.

Dyrekcja centrum przypomina także o alternatywnych sposobach kontaktu i składania wniosków oraz dokumentów: przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl);  pocztą tradycyjną oraz przez skrzynki korespondencyjne znajdujące się przy wejściu głównym do budynku oraz na siódmym piętrze przy windach.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami centrum, dostępnymi pod numerami: 77 44  38-881  – 885.

Jednocześnie informujemy, że nadal istnieją alternatywne możliwości kontaktu z MCŚ i możliwość złożenia wniosków i dokumentów:

 • Wyślij dokumenty pocztą.
  Wnioski i dokumenty można także wysyłać do urzędu pocztą na adres:
  Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole ul. Ozimska 19.

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw w Miejskim Centrum Świadczeń, w tym wzory wypełniania wniosków, znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Świadczeń.

Przejdź na stronę Miejskiego Centrum Świadczeń ->> www.mcs.opole.pl