Komunikacja, transport

Miejski Zakład Komunikacyjny 

MZK wprowadziło wydzielone strefy dla kierowcy (nie będzie możliwe wchodzenie/wychodzenie pierwszymi drzwiami) i nastąpi zupełne zawieszenie sprzedaży biletów u kierowców.

Bilety dostępne są w dalszym ciągu w biletomatach mobilnych we wszystkich autobusach, w biletomatach stacjonarnych w najważniejszych punktach miasta, w dotychczasowych punktach usługowo-handlowych (kioski, niektóre sklepy), w kanale internetowym (doładowanie karty OPOLKA!) oraz przez smartfona (aplikacja SkyCash). 

Wprowadzono także pewne obostrzenia co do ilości pasażerów. Środkami publicznego transportu zbiorowego może podróżować w tym samym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących w autobusie.

W związku z powyższym w pojeździe będzie mogło znajdować się w zależności od liczby miejsc siedzących od 12 do 22 pasażerów. Szacunkowo:

  • autobusy 10-metrowe – max 12 osób;
  • autobusy 12-metrowe – max 16 osób;
  • autobusy 15-metrowe – max 21 osób;
  • autobusy 18-metrowe – przegubowe – max 22 osoby.

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu dla konkretnego typu autobusu została umieszczona w każdym z pojazdów Spółki. W trosce o bezpieczeństwo prosimy pasażerów o odpowiedzialne korzystanie z publicznego transportu zbiorowego, a w przypadku przekroczenia wyznaczonych limitów pasażerów prosimy o pozostanie na przystanku i oczekiwanie na kolejny kurs. W przypadku wystąpienia większej niż liczba dostępnych miejsc liczby pasażerów prosimy o udzielenie pierwszeństwa pracownikom ochrony zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że w od 26 marca 2020 r. do odwołania autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni wolne od zajęć szkolnych, a kursy linii nocnych N5 i N13 zostają zawieszone. Od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania autobusy linii 25 kursować będą wg wakacyjnego specjalnego rozkładu jazdy – KLIK.

Autobusy codziennie przechodzą zaostrzone procedury czyszczenia i odkażania (szczególnie powierzchni poręczy i uchwytów oraz biletomatów i kasowników).