Komunikacja, transport

Miejski Zakład Komunikacyjny 

MZK wprowadziło wydzielone strefy dla kierowcy (nie będzie możliwe wchodzenie/wychodzenie pierwszymi drzwiami) i nastąpi zupełne zawieszenie sprzedaży biletów u kierowców.

Bilety dostępne są w dalszym ciągu w biletomatach mobilnych we wszystkich autobusach, w biletomatach stacjonarnych w najważniejszych punktach miasta, w dotychczasowych punktach usługowo-handlowych (kioski, niektóre sklepy), w kanale internetowym (doładowanie karty OPOLKA!) oraz przez smartfona (aplikacja SkyCash). 

Od 1 czerwca 2020 r. w każdym pojeździe może znajdować się równocześnie tyle pasażerów, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

W związku z powyższym w autobusie może znajdować się od 40 do 74 pasażerów.

  • autobusy 10-metrowe – 43 osoby;
  • autobusy 12-metrowe – 40-50 osób;
  • autobusy 15-metrowe – 64 osoby;
  • autobusy 18-metrowe – 74 osoby.

Informacja o możliwym maksymalnym napełnieniu została umieszczona na drzwiach każdego z pojazdów Spółki (miejsca wyłączone z użytkowania są oznaczone).

Przypominamy, że nadal zarówno w środkach komunikacji miejskiej jak i kasach biletowych obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku).

Autobusy codziennie przechodzą zaostrzone procedury czyszczenia i odkażania (szczególnie powierzchni poręczy i uchwytów oraz biletomatów i kasowników).