Zmiany prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola od 1 stycznia 2017r. | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Zmiany prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola od 1 stycznia 2017r.

3d, ikona, symbol

W związku ze zmianą prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017r. poniżej przedstawiono wprowadzone zmiany.

Akty prawa miejscowego są na bieżąco aktualizowane na stronie www.smieciopolis.opole.pl (zakładka; „Akty prawne”), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.opole.pl.

Z najważniejszych zmian wynikających z podjętych uchwał mających znaczenie dla zabudowy wielorodzinnej i kilkurodzinnej należy wskazać możliwość zamykania wiat śmietnikowych oraz komór zsypowych poprzez możliwość korzystania z systemu jednego klucza; zwiększenie częstotliwości mycia pojemników brązowych –  6 razy w roku ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).Wskazać należy również na nowe obowiązki stawiane właścicielom nieruchomości w zakresie oznakowania pojemników oraz miejsc ich ustawienia. Dodatkowo zobowiązano właściciela nieruchomości korzystającego z pojemników do utrzymania miejsca ustawienia pojemników w czystości. Wprowadzono określenie „nawierzchni niepowodującej utrudnień” z celu uszczegółowienia udostępnienia pojemników do odbioru. Określono warunki rozmieszczenia pojemników przez właściciela nieruchomości w celu odbioru odpadów komunalnych – zmiana została podyktowana koniecznością jednoznacznego określenia miejsca wystawienia pojemników do odbioru, które gwarantuje odbiór odpadów komunalnych. Zezwolono na gromadzenie odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w pojemnikach przypisanych do nieruchomości zamieszkałych pod warunkiem uzyskania zgody części zamieszkałej oraz dostosowania częstotliwości odbioru odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do częstotliwości części zamieszkałej. W zabudowie jednorodzinnej zmniejszono częstotliwość odbioru odpadów ze szkła z 1/4 tygodnie na 1/8 tygodni, częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z 1/8 tygodni na 1/kwartał. W zabudowie kilkurodzinnej zmieniono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z 1 / 4 tygodnie na 1/8 tygodni. Kolejną zmianą jest zagwarantowanie odbioru żywych i sztucznych choinek w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

  • doprecyzowano zapisy dotyczące usuwania odpadów budowlanych z nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu remontu;
  • określono średnie łączne ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych w okresie 1 tygodnia;
  • wprowadzono zapis o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu;
  • rozszerzono listę odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK o odpady popiołu i żużli z palenisk domowych;
  • wprowadzono warunek dostarczania odpadów komunalnych do PSZOK samochodem, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony oraz wprowadzono ograniczenia w zakresie dostarczania opon o średnicy przekraczającej 75cm;

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 13 237 lub  77 45 11 890.

2016-12-15 15:37:50
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.