Zmiana prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Zmiana prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola

3d, ikona, symbol

Informujemy, że od dnia 15 marca 2016r. zmieniło się prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dokonane w:

 1. Uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola:
 • w przypadku, gdy przed odbiorem odpadów w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów biodegradowalnych jest miejsce, dozwolone jest gromadzenie w nim odpadów zielonych,
 • wprowadzono obowiązek oznakowania pojemników na odpady komunalne w zabudowie zamieszkałej w przypadku ich ustawienia poza wiatą,
 • wprowadzono zapisy dotyczące obowiązku utrzymania w czystości miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości korzystających z pojemników,
 • zapisano konieczność usuwania odpadów budowlanych z nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu remontu,
 • doprecyzowano średnie łączne ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych w okresie 1 tygodnia.
 1. Uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • rozszerzono listę odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK o odpady popiołu i żużli z palenisk domowych,
 • pojemność pojemnika czarnego w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki została przypisana do ilości osób wnoszących opłatę,
 • w celu ograniczenia dostarczania odpadów komunalnych do PSZOK przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wprowadzono warunek, że odpady komunalne można przywieźć samochodem, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony oraz wprowadzono limity w zakresie dostarczania ilości opon o średnicy do 75cm
 • wprowadzono zapis o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu,
 • zezwolono na łączne gromadzenie odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w pojemnikach przypisanych do nieruchomości zamieszkałych po uzyskaniu zgody użytkowników z zabudowy zamieszkałej.

Poniżej zamieszczono przedmiotowe uchwały.

2016-03-16 13:36:46
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.