Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję

architektura, budynek, miasto

Zarządzenie Nr OR-I.0050.75.2018

Prezydenta Miasta Opola

z dnia 06 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  na II kadencję

Na podstawie § 19 ust. 1 uchwały nr XXXIV/662/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Opol. 2016 r. poz. 2527 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 zarządzenia NR OR-I.0050.663.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Powołuje się Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie:

 1. Przedstawiciele Prezydenta:
 • Aleksandra Zwarycz – naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego
 • Dariusz Sołek – naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego
 • Tomasz Lisiński – naczelnik Wydziału Sportu
 • Magdalena Matyjaszek – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
 • Bogumiła Grudzień – Kuligowska – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
 • Łukasz Śmierciak – naczelnik Wydziału Promocji
 1. Przedstawiciele Rady Miasta w Opolu:
 • Justyna Soppa,
 • Marek Kawa,
 • Anna Łęgowik
 1. Przedstawiciele sektora pozarządowego:
 • Małgorzata Czerwińska – Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”
 • Barbara Sołtyk     – Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”
 • Jan Wantuła     – Oddział Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Włodzimierz Ożga     – Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
 • Justyna Wójcik     – Stowarzyszenie „Mamy z Opola”
 • Barbara Słomian     – Stowarzyszenie „Czas dla Rodziny”
 • Jolanta Żegnałek     – Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 • Tadeusz Jacek Rogoża – Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców
 • Ilona Nawankiewicz – Fundacja Szansa dla Niewidomych.”

§ 2. Pozostałe postanowienia zmienianego zarządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w oficjalnym serwisie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2018-02-07 11:23:29
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.