Wyszukiwarka

Wyniki głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego

image19154

05 listopada o godzinie 16.00 w odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego miasta Opola na 2016 rok. Głosowanie odbyło się w dniach od 30 września 2015 r. do 9 października 2015 r. poprzez elektroniczny formularz do głosowania oraz w 46 wyznaczonych instytucjach publicznych na terenie miasta Opola. Oddano 30631 głosów. W tym 2870 elektronicznie oraz 27761 na papierowej karcie do głosowania. 24662 było głosów ważnych, a 5969 głosów nieważnych. Podział środków finansowych Na podstawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2015 r. (z póź. zm.) ogólna pula środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wynosząca 2.500.000 zł została podzielona procentowo na projekty małe – 20% ogólnej kwoty oraz na projekty duże – 80% ogólnej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski. Projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną grupę, zostają wpisane do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Opola na przyszły rok budżetowy. Jeżeli po zakończeniu głosowania w którejś z grup pozostaną niewykorzystane środki, zostaną one przekazane na zwiększenie środków w drugiej grupie. W wyniku podliczenia głosów w grupie projektów dużych kieruje się do realizacji dwa zadania na łączną kwotę: 1.414.115,64 zł Pozostałe niewykorzystane środki wynoszące 585.884,36 zł zostają przekazane na zwiększenie środków w grupie projektów małych. W wyniku podliczenia głosów w grupie projektów małych do realizacji kieruje się 27 zadań na łączną kwotę: 1.055.800 zł Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację zadań w grupie projektów małych oraz dużych wynosi: 2.469.915,64 zł Wyniki głosowania: (kolorem zaznaczono zadania wpisane do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Opola na przyszły rok budżetowy.): Projekty duże (powyżej 50 000 zł)

LP Nazwa zadania Liczba głosów: Wartość zadania
1 Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej. WNIOSEK NR 3. 3912 564 115,64 zł
2 Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera. WNIOSEK NR 28/171. 3878 850 000 zł
3 Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną przy PSP 14 w Opolu ul. Koszyka. WNIOSEK NR 17. 3464 1 800 000,00 zł
4 Remont boiska szkolnego przy Zespole szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu przy ul. Pułaskiego 3. WNIOSEK NR 163. 2893 1 300 000,00 zł
5 Remont nawierzchni pieszociągu wzdłuż ul. Stefana „Grota” Roweckiego wraz z wykonaniem parkingu na działkach nr 42, 45, 63 i 64 – teren pomiędzy budynkiem Telekomunikacji i Kościołem Przemienienia Pańskiego. WNIOSEK NR 157. 2434 272 000,00 zł
6 Remont nawierzchni chodników przy ulicach miejskich. WNIOSEK NR 161. 2292 990 000,00 zł
7 Kontynuacja Zadania „Rewitalizacja Terenów Rekreacyjnych przylegających do Osiedla Dambonia w Opolu” – etap II. WNIOSEK NR 97. 2087 1 404 792,00 zł
8 Budowa parkingu przy ul. Fieldorfa. WNIOSEK NR 71 / 158. 1890 110 000,00 zł
9 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na terenie PSP 10 w Opolu. WNIOSEK NR 27. 1865 370 000,00 zł
10 Park na Kamionce Piast – część północna. WNIOSEK NR 1. 1577 254 000,00 zł
11 Biletomaty na przystankach MZK. WNIOSEK NR 45. 1330 600 000,00 zł
12 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Nowej Wsi Królewskiej. WNIOSEK NR 95. 1294 700 000,00 zł
13 Rewitalizacja boiska szkolnego PSP nr 28 ul. Wyszomirskiego 6. WNIOSEK NR 105. 1196 700 000,00 zł
14 „PUMPTRACK’ czyli rowerkowo-rolkowo-deskorolkowy plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych. WNIOSEK NR 82. 871 200 000,00 zł
15 Budowa skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska- Piotrkowska. WNIOSEK NR 43/84/108/130. 777 2 955,72 zł
16 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Armii Krajowej, Obrońców Stalingradu i Strzeleckiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ronda in. J. Szczakiela etap I. WNIOSEK NR 86 / 87. 765 3 813 000,00 zł
17 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Drobiarskiej do ul. Arki Bożka. WNIOSEK NR 42 / 169. 724 750 000,00 zł
18 „Bezpieczne Osiedle” – montaż nowoczesnego monitoringu na Osiedlu im. Armii Krajowej. WNIOSEK NR 144. 684 150 000,00 zł
19 „Parki dla psów” w każdej dzielnicy. WNIOSEK NR 131. 589 1 000 000,00 zł
20 Ekologiczne (sztuczne) lodowisko zlokalizowane w okresie zimowym na wytyczonej części Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego. WNIOSEK NR 41. 587 450 000,00 zł
21 Wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej. WNIOSEK NR 50. 575 300 000,00 zł
22 Rewitalizacja terenów zielonych wraz z utworzeniem Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego i budową Bulodromu w rejonie ulic Kośnego – Pl. Teatralny. WNIOSEK NR 80. 544 200 000,00 zł
23 Opole bez komarów – wieża dla jeżyków. WNIOSEK NR 30. 543 85 000,00 zł
24 Budowa trasy pieszo-rolkarsko-rowerowej po wschodniej stronie Ogrodu Zoologicznego na wyspie Bolko etap I. WNIOSEK NR 149. 528 250 000,00 zł
25 BikePark Opole – Park Rowerowy przy kąpielisku Bolko. WNIOSEK NR 111. 521 400 000,00 zł
26 „Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej. WNIOSEK NR 107. 503 100 000,00 zł
27 Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego łączącego dzielnicę Malina i Groszowice. WNIOSEK NR 119/126. 498 66 000,00 zł
28 Przebudowa i rewitalizacja placu zabaw za kościołem w dzielnicy Nowa wieś Królewska. WNIOSEK NR 79. 485 150 000,00 zł
29 Więcej zieleni w Opolu. WNIOSEK NR 51. 454 100 000,00 zł
30 Budowa wodociągu wody pitnej do kompleksu ogrodów ROD „Kopciuszek” i ROD ”Stokrotka” w Opolu. WNIOSEK NR 13/14. 421 770 000,00 zł
31 Rewitalizacja skweru z fontanną w Nowej Wsi Królewskiej. WNIOSEK NR 94. 407 570 000,00 zł
32 Budowa skateparku na „rondzie” na Wyspie Bolko jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury. WNIOSEK NR 139. 394 1 000 000,00 zł
33 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach. WNIOSEK NR 120. 376 700 000,00 zł
34 Budowa połączenia ul. Sieradzkiej i Bielskiej wraz z przebudową ul. Sieradzkiej. WNIOSEK NR 155. 354 972 000,00 zł
35 Uruchomienie nocnej linii komunikacji miejskiej, łączącej kampusy opolskich uczelni z centrum miasta, dworcem PKP, opolskimi klubami oraz dzielnicami: Kolonia Gosławicka, Grudzice, Szczepanowice i osiedle Armii Krajowej. WNIOSEK NR 90. 347 380 000,00 zł
36 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wrocławskiej 20 wraz z remontem drogi dojazdowej i wymianą oświetlenia. WNIOSEK NR 25. 329 300 000,00 zł
37 Remont nawierzchni drogi oraz chodnika przy ulicy Lompy w Opolu (na odcinku od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej). WNIOSEK NR 26. 328 56 000,00 zł
38 Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przy ul. Wrocławskiej. WNIOSEK NR 168. 321 600 000,00 zł
39 Modernizacja boiska sportowego w dzielnicy Malina. WNIOSEK NR 124. 288 1 600 000,00 zł
40 Naprawa systemu oświetlenia na stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51. WNIOSEK NR 152. 277 450 000,00 zł
41 Skała – Wspinaczkowy Mur. WNIOSEK NR 127. 270 800 000,00 zł
42 Ogródek wspinaczkowy w Opolu. WNIOSEK NR 180. 267 450 000,00 zł
43 Dokończenie budowy / przebudowy ul. Złotej na oś Metalchem w Grotowicach. WNIOSEK NR 136. 264 1 000 000,00 zł
44 Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zielonej w Opolu. WNIOSEK NR 154. 263 150 000,00 zł
45 Wydłużenie kursów linii numer 8 i 12 do przystanku Gosławice-pętla/ granica miasta. WNIOSEK NR 116/132/181. 256 200 000,00 zł
46 Rewitalizacja terenu przy Placu Kazimierza. WNIOSEK NR 58. 245 510 000,00 zł
47 Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Luboszyckiej do Oleskiej) po obu stronach. WNIOSEK NR 21/123. 225 2 000 000,00 zł
48 Remont ul. Pasieczna, Konsularna, Odrowążów. WNIOSEK NR 57. 209 916 000,00 zł
49 Organizacja Festiwalu Panda Art. WNIOSEK NR 66 . 204 150 000,00 zł
50 Pole do minigolfa. WNIOSEK NR 60. 203 150 000,00 zł
51 Dietetyk w szkole i w przedszkolu. WNIOSEK NR 72. 202 161 500,00 zł
52 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego – przystanki autobusowe ul. Teligi. WNIOSEK NR 125. 194 100 000,00 zł
53 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzeleckiej w Grudzicach i ul. Obrońców Stalingradu w Nowej Wsi Królewskiej. WNIOSEK NR 121. 191 800 000,00 zł
54 Park dla psów. WNIOSEK NR 64. 189 200 000,00 zł
55 Kolejka turystyczna. WNIOSEK NR 34. 173 89 000,00 zł
56 Zintegrowany System Informacji Komunikacji Miejskiej. WNIOSEK NR 143. 172 2 000 000,00 zł
57 Poprawa stanu technicznego istniejących parkingów oraz stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Oświęcimskiej 96 wraz z remontem drogi dojazdowej i wymianą oświetlenia. WNIOSEK NR 137. 158 208 500,00 zł
58 Ścianka wspinaczkowa przy PSP -11. WNIOSEK NR 189. 156 450 000,00 zł
59 Wykonanie oświetlenia na ulicy dojazdowej do Kamionki „Bolko” oraz osiedla „Bolko” wraz z wykonaniem chodnika na tej ulicy. WNIOSEK NR 190. 155 190 000,00 zł
60 Each one, teach one: Hip-hop w Opolu uczy i rozwija młodych ludzi. WNIOSEK NR 99. 153 96 000,00 zł
61 Remont i rozbudowa parkingu przy ul. Rzeszowskiej. WNIOSEK NR 85/138. 151 390 000,00 zł
62 Sieć infokiosków turystycznych z bazą tra spieszych i rowerowych. WNIOSEK NR 81. 144 600 000,00 zł
63 Remont chodnika na ul. Katowickiej – odcinek między ul. 1 Maja a ul. Armii Krajowej. WNIOSEK NR 63. 143 420 000,00 zł
64 Nowa Kultura. WNIOSEK NR 76. 142 130 000,00 zł
65 DDK – Dorosły Dom Kultury. WNIOSEK NR 15. 141 150 000,00 zł
66 Reprezentacyjny wjazd od ul. Oświęcimskiej na tereny Parku Przemysłowego Metalchem. WNIOSEK NR 133/151. 134 940 000,00 zł
67 Oświetlenie Kościoła Franciszkanów od strony ulic Minorytów i Zamkowej. WNIOSEK NR 65. 120 100 000,00 zł
68 Utworzenie alei pieszo-rowerowo-rolkarskiej wzdłuż ul. Ogrodowej. WNIOSEK NR 146. 114 670 000,00 zł
69 Przywrócenie linii autobusowej nr 3 poprowadzonej przez ul. Oleską. WNIOSEK NR 106. 104 830 000,00 zł
70 Monitoring Terenu i Parku Przemysłowego i Mieszkaniowego Metalchem-Grotowice. WNIOSEK NR 40 / 134 / 150. 103 140 000,00 zł
71 „Boisko dla każdego” – modernizacja boiska sportowego na podwórku przy ul. Sądowej i Książąt Opolskich. WNIOSEK NR 142. 102 250 000,00 zł
72 Utworzenie przystanku komunikacji miejskiej na Al. „Solidarności”. WNIOSEK NR 112. 100 150 000,00 zł
73 Zatoki parkingowe. WNIOSEK NR 4. 96 136 000,00 zł
74 Remont chodnika na ul. Kościuszki – odcinek między ul. Kołłątaja a ul. Krakowską. WNIOSEK NR 61. 95 250 000,00 zł
75 Remont nawierzchni, budowa chodników oraz podłączenie kanalizacji deszczowej. WNIOSEK NR 98. 94 742 000,00 zł
76 Konna straż Miejska – Bezpieczne Tereny Zielone Miasta. WNIOSEK NR 36. 89 83 000,00 zł
77 Koncepcja zagospodarowania podwórza Rynek 2-10. WNIOSEK NR 23. 85 200 000,00 zł
78 Rewitalizacja autobusu Ikarus 280.26 (nr boczny 401) na autobus historyczno-zabytkowy. WNIOSEK NR 113. 83 130 000,00 zł
79 Doprowadzenie stanu ul. Kalinowej w Opolu do stanu ulicy miejskiej.. WNIOSEK NR 104. 77 224 500,00 zł
80 Remont chodnika na ul. Duboisa – odcinek między ul. Ozimską a ul. Kościuszki. WNIOSEK NR 62. 74 205 000,00 zł
81 Opolskie Talenty. WNIOSEK NR 93. 63 358 000,00 zł
82 Belferek – klub nauczycieli. WNIOSEK NR 16. 44 150 000,00 zł
83 Rewitalizacja zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Grudzicach – I etap. WNIOSEK NR 118. 44 500 000,00 zł
84 Poprawa jakości informacji pasażerskiej w systemie komunikacji miejskiej Miasta Opola. WNIOSEK NR 115. 43 100 000,00 zł
85 Autobus O!Polskiej Piosenki. WNIOSEK NR 129. 37 500 000,00 zł
86 Wykonanie oświetlenia na ulicy Stanisława Bronicza w Opolu. WNIOSEK NR 162. 37 150 000,00 zł
87 Wymiana kolektora deszczowego na skrzyżowaniu Armii Krajowej / Katowicka. WNIOSEK NR 47. 35 500 000,00 zł

Projekty małe (poniżej 50 000 zł)

LP Nazwa zadania Liczba głosów: Wartość zadania
1 Miejska plaża w centrum nad rzeką Odrą. WNIOSEK NR 31. 2929 50 000 zł
2 Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu „U Jasia”. WNIOSEK NR 178. 2871 50 000 zł
3 Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniająca bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku. WNIOSEK NR 153. 2375 50 000 zł
4 Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci. WNIOSEK NR 164. 1622 50 000 zł
5 Fotopułapki – nie dla dzikich wysypisk śmieci. WNIOSEK NR 67/135. 1150 13 800 zł
6 Park Street Workout. WNIOSEK NR 20/68. 1137 50 000 zł
7 Szklakiem Historii Grudzic. WNIOSEK NR 122. 1102 50 000 zł
8 Kosze na odchody psów na terenie Opola – parki i skwery. WNIOSEK NR 37. 1063 15 000 zł
9 Ocalmy od zapomnienia cmentarz na ulicy Wrocławskiej w Opolu – wspólne miejskie dziedzictwo. WNIOSEK NR 174. 986 50 000 zł
10 Opolski Ogród Dendrologiczny. WNIOSEK NR 77. 868 48 000 zł
11 Mała infrastruktura rowerowa. WNIOSEK NR 145. 829 30 000 zł
12 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece. WNIOSEK NR 75. 801 48 000 zł
13 Centrum Medytacji i Relaksu. WNIOSEK NR 103. 787 40 000 zł
14 Instalacja kamer monitorujących. WNIOSEK NR 5. 731 23 000 zł
15 Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51. WNIOSEK NR 186. 707 15 000 zł
16 Budowa zadaszonej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej. WNIOSEK NR 24. 695 50 000 zł
17 Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciw-powodziowych. WNIOSEK NR 73. 647 25 000 zł
18 Siłownia parkowa. WNIOSEK NR 182. 616 40 000 zł
19 Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej. WNIOSEK NR 91. 611 45 000 zł
20 Aktywny Senior – rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A. przy Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”. WNIOSEK NR 176. 606 49 000 zł
21 Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko. WNIOSEK NR 148. 579 30 000 zł
22 Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście. WNIOSEK NR 53. 570 30 000 zł
23 W „Młodym ciele zdrowy duch” – zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola. WNIOSEK NR 128. 560 25 000 zł
24 Rekreacyjna altana letnia. WNIOSEK NR 19. 493 40 000 zł
25 Doposażanie miejskich wypożyczalni rowerów w rowery trzykołowe (tzw. riksze) w których można przewozić dzieci. WNIOSEK NR 38. 441 50 000 zł
26 Miejsce X – niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych. WNIOSEK NR 185. 436 39 000 zł
27 Aktywny senior – ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking. WNIOSEK NR 44. 394 50 000 zł
28 BO zdrowie jest najważniejsze!. WNIOSEK NR 183. 369 50 000,00 zł
29 Opolski Festiwal Gór edycja 2016. WNIOSEK NR 179. 344 49 999,00 zł
30 Murale w przejściach podziemnych. WNIOSEK NR 88. 339 40 000,00 zł
31 Modernizacja podłoża ujeżdżalni w Ludowym Klubie Jeździeckim „Ostroga” Opole. WNIOSEK NR 117. 326 50 000,00 zł
32 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wilsona. WNIOSEK NR 48. 312 50 000,00 zł
33 Wirtualny urząd. WNIOSEK NR 109. 299 20 000,00 zł
34 Nowa szansa – modernizacja placu zabaw. WNIOSEK NR 177. 269 49 178,25 zł
35 Rewitalizacja zabytkowej starej bramy na cmentarzu na Półwsi. WNIOSEK NR 54. 267 45 000,00 zł
36 Utworzenie opolskiego centrum birdwatchingu. WNIOSEK NR 173. 257 50 000,00 zł
37 Betonowe piłkarzyki. WNIOSEK NR 46. 256 5 055,00 zł
38 Bryczka z końmi pod Ratuszem. WNIOSEK NR 70. 246 50 000,00 zł
39 „Każdy może pływać jak delfin” – zakup sprzętu do pływania. WNIOSEK NR 140. 237 30 000,00 zł
40 Miejska aplikacja mobilna – Turystyka, Kultura, Sport, Rozrywka. WNIOSEK NR 29. 227 50 000,00 zł
41 Organizacja zawodów rowerowych. WNIOSEK NR 170. 225 40 000,00 zł
42 MdM – Muzyka dla Maluśkich. WNIOSEK NR 32. 224 50 000,00 zł
43 Szczepić, nie szczepić? – Kampania informacyjna. WNIOSEK NR 55. 209 50 000,00 zł
44 Zakup prenumerata czasopism dla terenowych filii bibliotek. WNIOSEK NR 49. 192 8 000,00 zł
45 Remont drogi dojazdowej do kamienicy przy Orląt Lwowskich 27.25,23 w Opolu, wraz z utworzeniem miejsc parkingowych. WNIOSEK NR 7. 161 50 000,00 zł
46 Gabloty informacyjne na potrzeby promocji inicjatyw studenckich. WNIOSEK NR 89. 117 40 000,00 zł
47 Ścieżka ekologiczno-edukacyjna na terenie Zakładu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69. WNIOSEK NR 52. 105 15 000,00 zł
48 Miejska kampania informacyjna o zanieczyszczeniach powietrza. WNIOSEK NR 39. 90 50 000,00 zł
49 Punkt informacyjny dla mieszkańców – mobilny. WNIOSEK NR 141. 89 50 000,00 zł
50 Przewodnik / informator o wybranej dzielnicy Opola. WNIOSEK NR 166. 88 6 000,00 zł
51 Budowa spowalniacza ruchu („leżący policjant”) na ul. Ligudy od skrzyżowania z ul. Głowackiego do fermy. WNIOSEK NR 8. 70 10 000,00 zł
52 Zbiór esejów dr. Jana Trzosa. WNIOSEK NR 167. 48 5 000,00 zł
53 Kampania promocyjna o nowej polityce mieszkaniowej miasta- Trójpak uchwał (komunalne, socjalne, umorzenie zobowiązań finansowych). WNIOSEK NR 35. 43 50 000,00 zł
54 Zeszyt Krajoznawczy „Śląskie Forum Krajoznawcze”. WNIOSEK NR 165. 43 5 000,00 zł

         

2015-11-05 16:01:00
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.